Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorstel-Bavinck en Voorstel-Bos, met elkander vergeleken - pagina 33

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voorstel-Bavinck en Voorstel-Bos, met elkander vergeleken - pagina 33

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

33 ontslag kan alleen gegeven worden door de Generale Synode.

van hare Curatoren; maar het definitief ontslag

kan

alleen

gegeven worden door de Ge-

Indien de geschorste in appèl

nerale Synode.

komt, gaat de schorsing niet

Indien de geschorste in appèl

in totdat de Provinciale Sy-

komt, gaat de schorsing niet

node, onder welke hij ressor-

in, totdat de Provinciale S y -

teert, heeft beslist.

node, onder welke hij ressorteert, heeft beslist.

Deze v o o r s t e l l e n zijn bijna gelijkluidend. bestaat

alleen

hierin,

dat

der K e r k e n uitdrukkelijk

wordt

ART.

10. VOORSTEL-BOS.

De Curatoren der Kerken

De

Vrije

Universiteit hebben het recht, ming

met

elkander, die

eenen

overeenstemming

het

in

artikel

of

beslist

de

Generale

of

practische

opleiding, op non-activiteit te

7

stellen,

mits met toekenning

van het in artikel 7 genoemde

geld. Indien deze overeenstemniet verkregen

elkan-

ongeschikt blijkt voor de wetenschappelijke

genoemde pensioen als wachtming

met

der, eenen Hoogleeraar, die

te stellen, mits met toekenvan

Eigen

der Vrije Universiteit hebben

de opleiding op non-activiteit ning

der

het recht, na overleg en in

ongeschikt

blijkt voor het onderwijs

Curatoren

Inrichting en de Directeuren

na overleg en in overeenstemHoogleeraar,

verschil

genoemd.

VOORSTEL-BAVINCK.

en de Directeuren der

Het

in het v o o r s t e l - B o s het r e c h t

pensioen als wachtgeld.

wordt,

dien

Synode.

deze

In-

overeenstemming

niet verkregen wordt, beslist de Generale Synode.

In

dit

artikel

Curatoren

der

w e e r h e t v o o r s t e l - B o s van

de

E i g e n I n r i c h t i n g , " in o n d e r s c h e i d i n g

spreekt

van

het ander v o o r s t e l , dat „ d e Curatoren der K e r k e n " zegt. Dit is

zóó

in

het

voorstel-Bos

h o u d e n aan het b e g i n s e l , contract

wordt

gemaakt

uitgedrukt,

o m vast te

in art. 1 n e e r g e l e g d , dat geen t u s s c h e n de V e r e e n i g i n g en de

K e r k e n , w a a r i n er alleen een v e r b a n d k o m t t u s s c h e n die 3

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Voorstel-Bavinck en Voorstel-Bos, met elkander vergeleken - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's