Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Troost, troost Mijn volk" - pagina 41

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Troost, troost Mijn volk" - pagina 41

vier leerredenen uitgesproken te St. Johannesga

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

41 verkondige en Zijnen Naam belijde, opdat alle broeders en zusters, die nog onder het juk der zonde en schuld zijn en in de gevangenis zitten, het hooren dat de Heere gekomen is. En wij hebben daarom het woord der Apostelen ontvangen, die het ook ons verkondigen; daarvan make alle ziel, die verlost is, gebruik en zegge tot haar metgezellin : Zie daar is uw God ! Zoo beantwoordt zij aan den heerlijken titel: gij verkondigster van goede boodschap. En voorwaar, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet hooren ; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet hooren ; desgenen die tot Zion zegt: U w God is koning, Jes. 52 : 7. Maar deze verkondiging is niet gemakkelijk. W a n t de profeet gaat voort: V r e e s niet! Daar is wel veel oorzaak om te vreezen, want allereert komt de bedenking en de twijfel van het eigen hart: zal het waar zijn, dat de Heere mijn God is en tot mij komt? Zal ik hem niet nog meer vertoornen, wanneer ik Zijn Woord geloof en het belijd ? Zal Hij mij niet met Zijnen vurigen pijl treffen, als ik een leugen uitspreek? En zoo spreken tot u ook de vrome wereld en de duivel om u bang te maken! En daar zijn machtige heeren, die bang zijn, dat het met hunne dwingelandij en heerschappij gedaan is, wanneer het waarheid is, dat de Heere tot Zijn Zion komt. Zij dreigen u met de grootste straffen, met afzetting, gevangenneming en dood, zij doemen u ter hel, als gij roept. Maar vrees niet: de Heere is met u, en gij zijt begenadigd : Hij zal u niet begeven noch verlaten, als gij roept. En Hij is machtiger dan alle uwe vijanden. Zoo zegt het dan den steden van Juda : Ziet, hier is uw God !

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 48 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 48 Pagina's