Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 43

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 43

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

43 .. activiteit

5t

S

f

stellen, mits met toekenning van het in art. te stel Indien deze overeenwachtgeld. n i e H e X e g e n wordt heslist de Generale Synode.

4 t Art'

11 De Hoogleeraren geven les in de vakken door ; „ der Kerken en de Directeuren en de Curade C 7 e r V ie Universiteit, in overleg met elkander, hun toren der vr« opgedragen, behoudens de wijzigingen, ' b i j hunne, bffloeimng opg B d v i n d e n worden aangef T l r w ï z h t a r b i j voortszich houden aan de Series Lextionum door de Curatoren der Vrije Universiteit vast8<?t

vfd' 12 Tot de Theologische colleges worden na afgelegd ntdeutisch examen alleen zulke studenten toegelaten, K n g S e n i s aangaande leer en leven overleggen. In

geval iemand

v o l d o e t

aan laatstgenoemde

voorwaarde niet

wordt over zijne toelating door de Hoogleeraren in

de Theologie beslist. Art toezicht

13 te

De Hoogleeraren in de Theologie zijn verplicht houden' op leer en leven

der

Theologische

studenten. Art 14. De Vereeniging voor Hooger Onderwijs verbindt 'zich, van de Overheid in geen geval subsidie of voorwaaiden te aanvaarden voor de Theologische F W | voor hare Hoogleeraren, en ook voor de Universiteit in het algemeen geene voorwaarden te aanvaarden, die het M dU contract aan de Gereformeerde Kerken toegekende zeggenschap over de Theologische Faculteit ook maar eemgszins in gevaar zouden brengen. Art 15 Vanwege de Kerken worden tien Curatoren benoemd D e L benoeming geschiedt door de Generale Synode, in dier voege dat er rekening ^ J ^ * met de tweeërlei actie, waaruit de tegenwoordige meerde Kerken zijn voortgekomen, en de eene h e l f t van deze Curatoren benoemd wordt uit hen die gestudeerd hebben aan de Theologische School, en de andere helft uit hen die hunne opleiding verkregen aan eene dei Universiteiten hier te lande. Art. 16. De kosten, verbonden aan de vereeniging van de Theologische School en de T h e o l o g i s c h e Faculteit, eventueel ook de kosten van eene d a a r d o o r noodige verplaatsing van de Vrije Universiteit, zullen voor de helft gedragen worden door de Kerken, met dien verstande, dat indien een nieuw gebouw moet worden ingericht, van de kosten hiervoor zal worden afgetrokken de som, die het thans in gebruik zijnde gebouw der Vrije Universiteit bij verkoop opbrengt. De Vereeniging geeft voor de ontvangst van het aldus door de Kerken betaalde aandeel m de kosten

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's