Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 12

Leerrede over Ev. Joh. 20:16 gehouden op Paschen vóór de bediening van het..Heilig Avondmaal

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

op ons legt, alsof Hij zeide: Gij zijt Mijne, Ik heb u bij uwen naam geroepen. Ik heb u liefgehad met eene eeuwige liefde, daarom heb Ik u tot Mij getrokken met koorden van goedertierenheid (Jer. 31 : 3). Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken en het Verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw Ontfermer (Jes. 54 : 10). Dan moet de bedrukte en bedroefde, de door onweder voortgedrevene en ongetrooste zich wel omkeeren en zeggen: J a , waarlijk, Hij is het, Dien ik heb verwacht; Hij is het, Dien mijne ziel liefheeft, ik zal mij verheugen en verblijden in Zijne zaligheid. Maria hoort dat woord en ziet haren Jesus; zij gelooft en aanbidt. R a b b o u n i zegt zij; Meester, mijn Meester, Gij zijt het dan toch waarlijk! En met dat woord des geloofs eigent zij zich wederom, den Christus Gods toe, Hem, Wiens verschijning haar is als een leven uit de dooden. W a t er in dit woord al ligt, als weerklank op het woord des Heeren, dat zullen wij zeker in het breede niet kunnen uitmeten, maar zoo veel is zeker, dat het eene betuiging is van waarachtig geloof aan Zijne opstanding, de uitstorting van een hart vol van oprechte genegenheid en liefde, de verklaring der ziel van den innerlijken band van betrekking, waardoor zij zich aan Hem als aan haren eenigen Leeraar ter zaligheid gebonden voelde, Die voor haar is de W e g en de Waarheid en het Leven. Verdwenen is nu alle twijfeling, gevloden is alle vrees, opgelost zijn alle bezwaren, zij ademt weer ruim en vrij, de vrede is wedergevonden in het geloof aan de opstanding van haren Vredevorst. Ziedaar de werking van het woord onzes Heeren, zooals het levend is en levend maakt. Maria aanschouwt door dat woord haren Zaliarmaker lichamelijk; wij, die in de diepte onzer ver-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's