Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 13

Leerrede over Ev. Joh. 20:16 gehouden op Paschen vóór de bediening van het..Heilig Avondmaal

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

13 lorenheid tot het Woord gebracht, door het Woord gegrepen, in liet Woord worden geleid, zien Hem geestelijk in de kracht Zijner opstanding, en het heeft ook bij ons deze uitwerking, dat wij in het waarachtig geloof aan Zijne opstanding onze harten gereinigd vinden van de doode werken, om den levenden God te dienen; en zoo dikwijls dat geloof verlevendigd wordt, genieten wij ook vrede bij God door onzen Heere Jesus Christus. Maria wil nu wel des Heeren voeten nog vatten, maar dit wordt haar belet; hartstochtelijke genegenheid te smaken in de lichamelijke tegenwoordigheid des Heeren doet haar geen nut. Van nu voortaan van het vleesch af! Het is u n u t , dat Ik wegga! Ik ben nog wel niet opgevaren tot Mijnen Vader, maar toch vaar Ik eerlang op. Breng gij nu deze boodschap aan Mijne broederen, en zeg h u n : Ik v a a r o p t o t M i j n e n V a d e r e n u w e n V a d e r , e n t o t M i j n e n G o d e n u w e n G o d (vs. 17). Zeg hun dus, dat zij in Mij eenen Broeder, en met Mij éénen Vader en éénen God hebben, opdat ook hunne harten, gelijk het hart van u , Maria, vertroosting mogen ontvangen; zeg hun ook, dat Ik op deze aarde niet blijf, maar opvaar tot dezen Mijnen en hunnen Vader, tot Mijnen en hunnen God. En Maria, dit woord van haren Meester ontvangen hebbende, gaat henen in blijmoedige gehoorzaamheid des geloofs. Aan Jakob mag zij denken en zal ook wel daaraan gedacht hebben, dat deze sprak: »Het is mij genoeg, Jozef leeft nog, ik zal hem zien, eer ik sterf.« J a , nog veel meer mocht zij zeggen: Het is mij genoeg, Jesus leeft, ik heb Hem gezien, eer ik sterf. I k h e b G o d g e z i e n v a n a a n g e z i c h t t o t a a n g e z i c h t , en m i j n e z i e l is g e r e d g e w e e s t . (Jakob bij Pniël: Gen. 32.) — Zij boodschapt den discipelen dan ook in de eerste plaats, dat zij den Heere

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's