Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 22

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 22

Verslag en beoordeeling der ontvangst, door de verzoeken om reorganisatie der kerk ondervonden bij de synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1901

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

23 of aan onze organisatie toe te schrijven. De organisatie is er slechts openbaring, niet oorzaak van, schoon de openbaring daarna ook weder de oorzaak sterkt, gelijk het levenssap des booms eerst den tak uitstuwt, daarna van dien tak zijn richting ontvangt. Oorzaak is de daling des geestelijken levens van lange tijden her, zoodat Koning Willem I bij de ontmergde Gemeente schier geen tegenstand vond bij zijn goedgemeende maar (ook b.v. volgens prof. Acquoy) volkomen buiten zijn bevoegdheid liggende regeling onzer Kerk. Wat onze Synode betreft, zij schiep niet den toestand dien zij slechts als erfenis aanvaardde. Hare positie zelve, gelijk die zich b.v. uitdrukt in het geesteloos Art. 11 Alg. Regl. dat „handhaving der leer" z o n d e r t o e t s a a n G o d s W o o r d voorschrijft, dringt haar ondanks haar zelve tot dat karakterloos conservatisme, dat knutselen en schipperen dat nu reeds meer dan 80 jaren er toe bijdraagt om onze Kerk tot een aanfluiting te maken en Rome en de afscheidingen te sterken, en dat de ernstige christenen in haar niet bij machte zijn tot kloeke beginselvastheid om te scheppen. Wij nemen voor God en menschen deze schuld en schande als een gemeenschappelijke op ons. Dat dit geen phrase is, bewijzen wij door in de Kerk te blijven, omdat wij niet, met de doleantie, Kerk en kerkbestuur met elkaar verwarren. Maar ons blijven in haar is dan alleen geoorloofd, wanneer wij tegen dat kerkbestuur, niet om dat kerkbestuur maar om Gods en des geestelijken levens wille, ja, o m ' s H e e r e n h e e r s c h a p p i j i n o n z e K e r k , gestadig blijven protesteeren en arbeiden, gelijk wij doen en zullen blijven doen totdat Gods Woord als alléén geldig erkend, in onze Kerk tot eere komt. Onze liefde voor onze Kerk noopt ons, daar onze Synode de

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's