Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De godsvrucht, vereiste tot de wetenschap - pagina 51

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De godsvrucht, vereiste tot de wetenschap - pagina 51

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VEREISCHTE

TOT

I)E

WETENSCHAP.

53

den prijs ontvangt? loopt alzoo, dat gij dien moogt verkrijgen. Voorts een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij eene verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij eene onverderfelijke. (1 Cor. 9). Op deze plaats heeft Tertullianus het oog, als hij zegt: »De worstelaars worden afgezonderd tot eene strengere tucht, opdat zij gelegenheid hebben, hunne krachten te versterken. Alle weelde, kostelijke spijzen en aangename dranken worden hun onthouden ; hoe meer zij zich in de oefeningen hebben ingespannen, des te grooter is hun hoop op de overwinning. En dezen, zegt de Apostel, doen dit, opdat zij eene verderfelijke kroon verwerven. Zouden wij, die eene eeuwige kroon hopen te erlangen, de rustplaats voor de kampplaats nemen ? Toen Alexander van Macedonië van den rijkdom van Indië gehoord had, heeft hij terstond zijne goederen te Macedonië onder zijne strijdmakkers verdeeld, wijl hij die schatten, welke hij slechts hoopte' machtig te worden, veel hooger schatte, dan al de goederen, welke zijn vader Philippus hem had nagelaten. Ulysses wilde liever den rook van zijn eigen haard, dan een helder vlammend vuur in den vreemde zien, en zullen wij dan, wien het gegeven zal worden in dezen heiligen tempel der wijsheid de menschelijke en de goddelijke, de aardsche en de hemelsche dingen te beschouwen en in eene rechte weegschaal te wegen, aarzelen, dien eeuwigen en onbegrijpelijken glans van het hemelsche vaderland boven den nevel onzer vreemdelingschap te stellen ? Het is de stem eener liefhebbende ziel,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 62 Pagina's

De godsvrucht, vereiste tot de wetenschap - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 62 Pagina's