Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeven Synodale Brieven - pagina 43

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeven Synodale Brieven - pagina 43

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

vorigeh Vrijdag, eene samenspreking en afspraak tusschen de professoren van weerszijden had plaats gevonden, was mij natuurlijk ten eenenmale onbekend. En ook aan de andere leden der minderheid. En dat men nu aan de minderheid de schuld van die benoeming et cetera durft geven ! Dat uit onze houding oorzaak genomen is om nu op deze wijze de zaak te trakteeren, is wel z e k e r ; maar oorzaak gegeven, dat is iets anders. In het voorstel-van Schelven kwam de Synode, gelijk de Amsterdamsche Kerkbode van 2 Nov. zegt, tot de conclusie „om de zaken te laten zooals ze waren" (dat zegt de vader van het voorstel-van Schelven) — eilieve, waarom hadden de heeren Bavinck en Biesterveld, alsmede de Vrije Universiteit, de zaken nu ook niet kunnen laten zooals ze waren ? Waarom kon de Vrije Universiteit niet een paar anderen benoemd hebben uit de doctores theologiae F Ik durf hier wel in naam van heel de minderheid spreken, dat wij de verantwoordelijkheid voor deze zaak ten eenenmale van ons werpen, met een mannelijke wegwerping, en aan anderen overlaten. En wij vertrouwen dat de historie in dezen ons rechtvaardigen zal. Verder wijst de Heraut nog op een artikel van prof. Bavinck in de Bazuin, viak vóór de Synode, waarin reeds te bespeuren was, wat kant het uit zou gaan. In

dat artikel

is krachtens huis kan

zijn

tegen

werd

gezegd : » W i e Hoogleeraar is aan de School,

ambt verplicht voor haar belang te ijveren. zichzelven

niet verdeeld zijn."

Een

Hieruit viel wel te

gissen wat na de Synode van Arnhem zijn besluit zou wezen.

Hoe dat er nu juist in te lezen was, vat ik niet. En of prof. Bavinck dat er mee bedoelde ? Overigens ligt er in de aangehaalde zinsnede een groote waarheid voor allen, die hetzij als Hoogleeraren hetzij als Curatoren aan de Theol. School werkzaam zijn of zullen zijn. En ook de Generale Synode mocht dat wel bedenken, met de Provinciale Synodes. De Vereeniging voor H. O. zal altijd wel zulke Directeuren en Curatoren en Professoren aanwijzen, die hart voor de Vrije Universiteit hebben, waarom dan ook niet zulken aangewezen voor de Theol. School, die in 1892 als haar eigen inrichting door alle kerken aanvaard werd? Waarom die zoo stiefmoederlijk te laten tobben ? Waarom hare zaken

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Zeven Synodale Brieven - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's