Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 32

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 32

Verslag en beoordeeling der ontvangst, door de verzoeken om reorganisatie der kerk ondervonden bij de synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1901

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

33 waarheid geeft. Eene Kerk die niet kan zeggen: „ A l d u s h e e f t d e H e e r e g e s p r o k e n ! " staat karakterloos in het midden des volks. Onze Kerk laat hare dienaren het Evangelie, d. i. de van God geopenbaarde, dus objectieve, eeuwig vaste waarheid verkondigen; m a a r t e g e 1 ij k verklaart zij, als Kerk, door aan belijdenis en ontkenning gelijk recht te geven, die Openbaring Gods als zoodanig voor waardeloos. Dit is niet slechts een slapheid, een nalaten, maar het is een stellige leugen op zedelijk gebied, een (zij het ook onbedoeld) verkrachten van het geweten der natie, en langs dien weg een medeplichtigheid aan de gruwelen onzer dagen. Aan deze zonde, erfenis van een vroeger geslacht, zijn wij s a m e n schuldig: wij die haar gedachteloos doen, en wij die haar betreuren en bestrijden. Daarom is onze eisch van reorganisatie niet een trachten naar verbetering van een vorm, maar een poging om onze broederen te bewegen, met boete en berouw samen weg te doen ons vergrijp jegens de hoogste en heiligste belangen des volks. Met schaamte zien wij groote waarheden, die door de Gemeente Gods behooren verkondigd te worden, thans der wereld voorgehouden door journalistiek, ernstige ongeloovigen, socialisten. Want wij gelooven dat zij die tot het geloof in God gekomen zijn, de roeping hebben om „in alle goede werken vóóraan te staan" (Tit. 3, 8 Gr.). Het is aan 'sHeeren gemeente, der wereld voor te houden, in verkondiging en in daad, alles wat door de menschheid als groot, verheven en zelfverloochenend wordt gehuldigd. Want haar geweten beaamt dat dit behoort te geschieden; maar alleen de genade in welke wij roemen, geeft de kracht tot volbrengen. Gaarne herhalen wij ten slotte voor de twintigste maal, dat wij niet van instellingen en maatregelen, ook

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's