Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 47

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 47

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

45 Art 3 Door deze contractueële verbindtenis zijn de H o t L a r e n , thans verbonden aan de Eigen Inrichting der S e n " Hoogleeraar in de Theol. Faculteit der \rye UnivStót en insgelijks de Hoogleeraren, thans verbonden aan de Theol. Faculteit der V r i j e Universiteit, Hoogleeraar aan de Eigen Inrichting der Kerken. Art

4

Het normale

getal der Hoogleeraren

in

de

w e v ï een ^benoeming boven dit normaal getal wenschefk i o r d t geacht, beslist hierover de Generale Synode, of indien de Generale Synode niet vergadert, de Curatoren der Eigen Inrichting (of een Synodus Contracta), in overleg rnet de Curatoren der Vrije Universiteit.

T h

Art 5 De Hoogleeraren in de Theologie worden benoemd L de Curatoren der Kerken (of een Synodus Contracta) na praeadvies van de Theologische professoren. £ z e benoeming" moet geschieden met minste.» van de stemmen der Curatoren (of Synodus Conti acta), 3 k e benoeming vanwege de Kerken door een benoeming tot Hoogleeraar in de Theol. Faculteit door de Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs gevolgd wordt. Art 6 De Hoogleeraren in de Theologie onderteekenen mede t w voldoening aan het bedoelde m art. 1 van het reglement voor de Vrije Universiteit, de Formulieren van EenigheW , volgens een door de Kerken daarvoor vastgesteld formulier. Art 7 De Hoogleeraren in de Theologie ontvangen hun tractement en pensioen (en desgelijks hunne weduwen en weezen hunne toelagen) van de Kerken, tot het thans door de Vereeniging voor Hooger Onderwijs aan hare Hoogleeraren uitgekeerde bedrag; terwijl alle collegegelden ÏÏST contributiën, giften en erflatingen voor d.e eéne vereenigde opleiding zullen gestort worden m eéne kas, die aan de Kerken toebehoort en die door hare Curatoren wordt beheerd en bestuurd. Art 8 De Hoogleeraren der eigen inrichting zijn onderd e n aan de regelingen en het toezicht van hare curaworpen aan de regen g ^ FaC ulteit aan de S i ; . »

£

tot

oezfchl der Vrije Universiteit

er conflirt komt tusschen de verplichting,

rTerke h n b b en £

S

t

T

S

Indien

die de Ho^g-

^

fn^e^Theoh'Faculteit der Vrije Universiteit, zal de Generale Synode uitspraak doen. Art. 9. Wanneer de Kerken wegens a f w r i n g injde leer of ergerlijken wandel een Hoogleeraar in de Theologie schorsen of ontslaan, doen zij hiervan in een gemotiveeid

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's