Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 41

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 41

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

41 "VOORSTEL-BAVINCK c.s. Art. 1. De eenheid van opleiding is in dien weg te verkrijgen , dat de beide inrichtingen , de Theol. School deiKerken en de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit, vereenigd worden tot êéne inrichting, die,tegelijk de School der Kerken en de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit is. Art. 2. De Hoogleeraren in de Theologie dragen derhalve eene dubbele qualiteit: n.1. die van Hoogleeraar aan de Theol. School der Kerken en die van Hoogleeraar aan de Theol, Faculteit der Vrije Universiteit. Art. 3. Om deze vereeniging tot stand te doen komen, worden de Hoogleeraren, die thans verbonden zijn aan de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit , vanwege de Kerken benoemd tot Hoogleeraar aan de Theol. School; en de Hoogleeraren, die thans verbonden zijn aan de Theol. School vanwege de Vereeniging voor Hooger Onderwijs benoemd tot Hoogleeraar in de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit. Art. 4. Het normaal getal der Hoogleeraren in de Theologie zal zes bedragen. Ingeval, hetzij de Kerken, hetzij de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, het wenschelijk achten, boven dit normale getal eene benoeming te doen, zal hierover vooraf overleg worden gepleegd tusschen de wederzijdsche Curatoren; en wanneer dit overleg tot overeenstemming geleid heeft, zal de benoeming daarna geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel d. Art 5. De benoeming van een nieuwen Hoogleeraar m de Theologie geschiedt aldus, dat deze Hoogleeraar door de Kerken en door de Vereeniging voor Hooger Onderwijs beide wordt aangesteld. Wanneer in eene vacature móet voorzien worden, zal de Theol. Faculteit eene voordracht van één of meer personen indienen bij de Curatoren der Kerken. Indien minstens twee-derden van deze Curatoren tegen de voordracht geen bezwaar hebben , gaan zij tot benoeming over, en wordt deze benoeming vanwege de Kerken door eene benoeming tot Hoogleeraar in de Theol. Faculteit door de Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs gevolgd. Indien drie of meer leden van het Curatorium der Kerken zich met de voordracht der Theol. Faculteit niet kunnen vereenigen, zijn zij verplicht eene Generale Synode te laten samen roepen, die binnen den tijd van één jaar vergadert, en de zaak der benoeming tot beslissing brengt. Art 6 De Hoogleeraren in de Theologie, onderteekenen de Formulieren van Eenigheid volgens een door de Kerken daarvoor vast te stellen formulier, en ontvangen van de Kerken vrijheid, om bij hunne benoeming tot Hoogleeraar

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's