Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Blijven of heengaan? - pagina 73

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Blijven of heengaan? - pagina 73

Een vraag en een antwoord

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

motie : „De vergadering van Curatoren, de mededeelingen van

de Hoogleeraren

hebbende, op den

Bavinck

en

Biesterveld vernomen

spreekt als haar oordeel uit, dat met het oog

toestand

der Theol. School ten zeerste gewenscht

is, dat deze hoogleeraren aan deze inrichting blijven." Met

dit resultaat was voor ons de zaak beslist.

Er be-

hoefde, er kon en er mocht zelfs bij ons niet de minste aarzeling meer bestaan om eene benoeming te ontvangen, en deze dan ook overeenkomstig onze belofte aan te nemen. Donderdag

9 Oct. kwam des morgens de benoemingsbrief

hier te Kampen aan. aan H.H.

En Maandag 13 Oct. j.1. gaven wij

Directeuren

bericht,

dat wij deze

benoeming

na ernstig overleg in de vreeze des Heeren wenschten op te volgen. Wij

hebben

daarmede

een besluit

genomen, dat voor

onze personen niet alleen, maar ook voor de Theol. School en voor

de kerken van beteekenis kan zijn.

Belangstel-

lenden in beider heil en welstand hebben er recht op, om althans tot zekere hoogte de overwegingen te kennen, die ons tot dezen gewichtigen stap hebben geleid. En dan geve men zich in de eerste plaats helder rekenschap van het besluit, dat door de Synode te Arnhem in zake de eenheid van opleiding genomen werd.

Daarin toch

spraken de Gereformeerde kerken het openlijk uit, dat eene vereeniging ')

In

wordt van

Art.

van School 1

bepaald,

en Faculteit, in den zin van het

van de Instructie voor de Hoogleeraren aan de Vrije Universiteit

dat

niemand

de verklaring,

dat

als

hoogleeraar

optreden kan dan na onderteekening

hij, voorzooveel zijn onderwijs daarbij betrokken is, het in

Art. 2 der Statuten aangegeven standpunt aanvaardt. Door ons beiden is te dezen aanzien aan H . H . brief

gemeld,

Statuten

in

onderwijs jare

1619

dat dien

alleen door

wij, zin bindt

de

Directeuren in onzen aannemings-

bereid tot de van ons geëischte onderteekening, A r t . 2 der verstaan, dat het de Hoogleeraren in de Theologie voor hun aan

de drie Formulieren van Eenigheid, gelijk die in den

Nationale

Synode van Dordrecht voor de Nederlandsche Gere-

formeerde Kerken zijn vastgesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 92 Pagina's

Blijven of heengaan? - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 92 Pagina's