Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 48

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 48

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

46 schrijven mededeeling aan de Directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, die zich verbinden de e schorsing en d,t ontslag voor dezen Hoogleeraar ook hunnerzijds te doen gelden. De Kerken oefenen dit recht van schorsing uit door middel van hare Curatoren, maar het ontslagkan alleen gegeven worden door de Generale Synode niet f n n t o t l t T p 0 r S t e ^UXTbeïis?VmClale

appèl

k

Sjn0de

m t ' Saat ' ndei' - l

de k e

schorsing —

Art. 10 De Curatoren der Eigen Inrichting en de Directeuren der Vrije Universiteit hebben het rechf, na overleg en in overeenstemming met elkander, eenen Hoogleeraar die ongesch.kt blijkt voor de wetenschappelijke of prak-' tische opleiding, op nonactiviteit te stellen, mits met toekenning van het in art. 7 genoemde pensioen als wachtgeld t

T e J Z l S V y no e de nStemming

d t

Art. 11. De Hoogleeraren geven les in de vakken, dooide Curatoren der Eigen Inrichting hun opgedragen. Indien d l Ï T " T d,6 C U r a t 0 r e n Vrije UnivLiteit hun daarenboven het onderwijs in eenig ander vak willen opdragen geschiedt dit in overleg met de Curatoren der Eigen Inrichting, en zijn de Hoogleeraren ook daartoe verplicht , behoudens het recht van Curatoren der Eigen Inrichting en van de Directeuren en de Curatoren der Vriie Universiteit om daarin later wijziging aan te brengeii. Ook voor deze wijziging zal bovenstaande bepaling, mits met goedvinden van de betrokken Hoogleeraren, die voorts zich houden aan de Series Lectionum , door de Curatoren vastSeM

l n

m g

^

**

Curatoren

der

V"Je

Universitteit

Art. 12. Tot de Theologische colleges worden na afgeegd propaedeutisch examen, alleen zulke studenten t o e l aten, die een goed getuigenis aangaande belijdenis en leven overleggen. Jongelieden, die geen getuigenis als bedoeld in alinea 1 kunnen overleggen, kunnen, ter beslissing van de Hoogleeraren, als auditores of hospitanten worden toegelaten. ^ A 3 - L . U e , I I o o g l e e r a r e n i n d e Theologie zijn verplicht toezicht te houden op leer en leven der studenten. +

Art. 14. De Eigen Inrichting der Kerken mag als Theol Faculteit in verband met de andere Faculteiten in geenerlei opzicht in haar recht en vrijheid worden beperkt, wanneer te eemgertijd de Vereeniging voor Hooger Onderwijs voor hare Vrije Universiteit subsidie of effectus civilis van de Overheid mocht ontvangen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's