Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 11

Leerrede over Ev. Joh. 20:16 gehouden op Paschen vóór de bediening van het..Heilig Avondmaal

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

11 had, dat God Zeil' als 't ware dood was; iets wonderbaar heerlijks, als men moet denken: God is voor mij dood, er is voor mij geen troost, geene hulpe m e e r , ik moet sterven in mijne zonden, sterven en ter helle varen naar Gods rechtvaardig oordeel, — en men hoort dan zijnen naam roepen. En wat is dat dan voor een naam'? »Maria!« Wat beteekent dat'? Heilige, gehoorzame'? Neen, ongehoorzame, weerspannige! Is dat ook uw n a a m ? Wie roept u d a n ? Het is Hij, Die de Verlosser, de Herder Israëls is, Die roept u , want Hij is niet dood, Hij leeft! — En waartoe roept Hij u'? Om u te veroordeelen'? Dan zou Hij u niet roepen, want Hij is niet in de wereld gekomen, om de wereld te oordeelen, maar om haar zalig te maken. Zoo is Hij ook niet opgestaan, om Zijne discipelen te oordeelen en te verwerpen, maar Hij l e e f t , — zoo zullen ook wij leven. — Wie w i j ? Welnu allen, die geestelijk »Maria« heeten, d. i. weerspannige, en Die toch Jesus zoeken, omdat zij hunne ziel in het leven niet kunnen houden, want Jesus Christus is gekomen als de Verlosser Israëls. Wel moeten wij allen vreezen, dat God aan onze zonden gedacht en ons overgegeven heeft aan zonde en duivel, maar n u , alzoo zegt de Heere, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël, vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uwen naam geroepen, gij zijt Mijne. (Jes. 43 : 1.) »Spreek alleenlijk een woord«, zoo heeft eenmaal de heidensche hoofdman tot Jesus gezegd, »en mijn knecht zal genezen worden«, en hij heeft recht gesproken, want alzóó is het geschied. Zoo geschiedt het ook hier, en zoo geschiedt het steeds, want J e s u s C h r i s t u s i s g i s t e r e n e n h e d e n D e z e l f d e e n in d e r e e u w i g h e i d . (Hebr. 13 : 8.) Hij, de Heere, kent den naam van eenen iegelijk der Zijnen en weet dien alzoo uit te spreken, dat Hij daardoor als 't ware de hand

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's