Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 45

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 45

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

45 Art 3 Door deze contractueële verbindtenis zijn de Hooalèeraren, thans verbonden aan de Eigen Inrichting dei K e r k e n , Hoogleeraar in de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit en insgelijks de Hoogleeraren, thans verbonden aan de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit, Hoogleeraar aan de Eigen Inrichting der Kerken. Art.

4.

Het

normale

getal

der

Hoogleeraren

in

de

Theol. zal zes bedragen. Ingeval een benoeming boven dit normaal getal wenschelijk wordt geacht, beslist hierover de Generale»Synode, of, indien de Generale Synode met vergadert dc n toren der Eigen Inrichting (of een Synodus Contract»), in overleg met de Curatoren der Vrije Universiteit. Art 5. De Hoogleeraren in de Theologie worden benoemd door de Curatoren der Kerken (of een Synodus Contracta) na praeadvies van de Theologische professoren D e z e benoeming moet geschieden met minstens twee-derde ran de stemmen der Curatoren (of Synodus Contracta), welke benoeming vanwege de Kerken door een benoeming tot Hoogleeraar in de Theol. Faculteit door de Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs gevolgd wordt. Art 6 De Hoogleeraren in de Theologie onderteekenen mede tor voldoening aan het bedoelde in art. 1 van het reglement voor de Vrije Universiteit, de Formulieren van Eemgheid, volgens een door de Kerken daarvoor vastgesteld formulier. Art 7 De Hoogleeraren in de Theologie ontvangen hun tractement en pensioen (en desgelijks h u n n e weduwen en weezen hunne toelagen van de Kerken, tot het thans d o o r d e Vereeniging voor Hooger Onderwijs aan hare Hoo!eeraren uitg ekeerde bedrag; terwijl alle collegegelden, collecten contributie«, giften en erflatingen voor die éene vereenigde opleiding zullen gestort worden in eene kas, die aan de Kerken toebehoort, en die door hare Curatoren wordt beheerd en bestuurd. Art 8 De Hoogleeraren der eigen inrichting zijn onder:an regelingen en het toezicht van hare curaZ T en a l f H o o g t e n e n in de Theol. Faculteit aan de regelingen en tot toezicht der Vrije Universiteit Indien er conflict komt tusschen de verplichtingen die de HoogL r a i en hebben als Hoogleeraar aan de Eigen Inrichting der Kerken , en die welke op hen rusten als Hoogleeraren in de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit, zal de Generale Synode uitspraak doen. Art 9 Wanneer de Kerken wegens afwijking in de leet of ergerlijken wandel een Hoogleeraar in de Theologie schorsen of ontslaan, doen zij hiervan in een gemotiveerd

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's