Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 35

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

35 Na moeten de lezers eens goed opletten! Prof. B A V I N C K schrijft in zijn brochure (bladz. 7 2 ) : „Dinsdag 1 6 Sept. hadden Prof. BIESTERVELD en ik eene conferentie in Amsterdam met de Hoogleeraren R U T G E R S , GEESINK en K U Y P E R . Daar werd na breede bespreking over en weer goedgevonden, dat de Professoren der Theol. Faculteit aan den Senaat (de gezamenlijke Professoren en de Curatoren) en daarna aan de Directeuren zouden voorstellen, om ons beiden te benoemen. En wij onzerzijds verklaarden ons bereid, o m , indien zulk eene benoeming uitgebracht werd, ze op te volgen." Dus op Dinsdag 16 Sept. geschiedde die afspraak. Op dien datum verbonden zich de Prof. BAVINCK en BIESTERVELD tot de aanneming van eene eventueele officiëele benoeming. Ik ontving van Prof. NOORDTZIJ den brief op dienzelfden dag, en schreef des avonds van den 16den bovengemelden brief aan Dr. BAVINCK. Dien brief van mij ontving Z.H.G. Donderdagsmorgens te Rotterdam. De vertraging was veroorzaakt , doordien ik adresseerde naar Kampen, en de Professor te Rotterdam was. Mijn brief dus, op Donderdagmorgen ontvangen, had beslist over de benoeming en de aanneming ervan, die Dinsdags te voren plaats had!! Als dat geen leugen is , weet ik niet meer wat waarheid is. Dinsdags wordt beslist, en mijn brief van Donderdag heeft er invloed op uitgeoefend! En nu durft men te Kampen nog met dien brief, die reeds twee dagen van te voren invloed zou gehad hebben, pronken ter verdediging van de treurige geschiedenis! 't Is te gek om er van te spreken. Als iemand zijne handeling zóó rechtvaardigen moet, mag terecht aan de rechtvaardigheid der handeling zelve worden getwijfeld. Al was mijn brief zelfs vóór de aanneming ontvangen, gaf het nog geen pas, te beslissen vóór we met elkander gesproken hadden. Ik sprak toch in dien brief alleen voor ïïiijzelven, en samenspreking had nog èn op mij èn op de anderen invloed kunnen uitoefenen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's