Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 16

Leerrede over Ev. Joh. 20:16 gehouden op Paschen vóór de bediening van het..Heilig Avondmaal

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

4(5 zijt de Mijne«. Zoo verzegelt Hij u Zijne genade en Zijne gemeenschap met u bij het Heilig Avondmaal, en gij wordt vervuld met den troost des Heiligen Geestes, dat Jesus leeft, en dat Hij u kent. Daarom gij, die uwe ziel niet meer bij het leven houden kunt, of gij moet Jesus hebben, schroomt niet toe te treden tot Zijnen diseh: gij zijt. geroepen met n a m e , en gij zult uwen Koning zien in Zijne schoonheid. En dezen allen, die den Heere Jesus als hunnen Heer en Koning alzoo in den geloovë mogen aanschouwen, zullen worden en zijn blijde boodschappers van Zijn leven en Zijn heil; zij vinden daarin hunnen lust, zoolang zij hier nog als vreemdelingen en bijwoners moeten verkeeren. Dat toch is hun leven, te getuigen van het leven deöHeeren, Die niet alleen o v e r g e g e v e n i s v o o r o n z e z o n d e n , m a a r ook op ge w e k t is t o t o n z e r e c h t v a a r d i g m a k i n g . Dezulken houden 's Heeren opstanding dan ook niet voor een verhaal, voortgevloeid uit de overspannen verbeelding Zijner discipelen, gelijk helaas zoo velen tot hunr.e eeuwige zieleschade doen, maar zij erkennen die opstanding als het leven hunner ziel, want door haar vinden zij de vrijmoedigheid te naderen tot een' verzoenden God en genadigen Vader, Die de zonde niet aanziet in Zijnen Jakób en de overtreding niet in Zijnen Israël, maar Die ze van voor Zijn Aangezicht heeft weggedaan en weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid, zoodat het wcord bij hen vervuld wordt te allen dage: Ik l e e f , e n gij z u l t l e v e n . Amen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's