Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 8

Verslag en beoordeeling der ontvangst, door de verzoeken om reorganisatie der kerk ondervonden bij de synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1901

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

8 maar ook vele „modernen" voor wie, Gode zij dank! de beginsellooze heerschappij der getalsmeerderheid, nu zij z e l v e daar onder lijden, ondragelijk wordt. Hun vele pogingen om zich tot zelfstandige vereenigingen, naar den eisch hunner overtuiging, te organiseeren, bewijzen dat zij, terecht, hierin meer zien dan een vorm die voor het geestelijk leven onverschillig zou zijn. Kwamen zij slechts tot de grondigheid van hun geestverwant wijlen Dr. H. G. Hagen, die „erkenning en eerbiediging van hun recht" vorderde! Daarbij echter „beware ons God voor een o r t h o d o x e Synode!" Doch wat staat o n s te doen ? Natuurlijk geven wij de zaak niet op. Zelfs onze tegenstanders zullen, ik ben er zeker van, billijk genoeg zijn om te erkennen dat wij dit niet kunnen. Beschouwen wij eenmaal den toestand onzer kerk gelijk wij doen, dan zou het plichtverzuim zijn, te vertragen in wat ons zou mogelijk kunnen zijn om dien toestand te veranderen. Plichtverzuim, want wij vragen niets dan r e c h t , recht voor onze tegenstanders zoowel als voor ons zelve. Men zegt ons: „Gij zijt onverdraagzaam: gij wilt dat alleen u w e overtuiging in de Kerk gelde, niet die van andersdenkenden." Dit is niet waar. Wij willen met onze tegenstanders voor dezelfde rechtbank staan, en met hen ons door hooger Recht dan het onze dat wij persoonlijk meenen te hebben, laten oordeelen. Dat hooger Recht stellen w ij niet, het i s gesteld, niet door ons ma^r van den aanvang af. De kerk van Christus is, blijkens de historie, in de wereld opgetreden met de verkondiging: „Jezus, de Christus naar de heilige Schriften, is de waarheid : H IJ A L L É É N." Dat die verkondiging het levensbeginsel der Kerk van den oorsprong af geweest is, dit feit kan noch geloovige noch ongeloovige ontkennen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's