Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 46

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 46

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

44 eene hypothecaire schuldbekentenis aan de Kerken • en verplicht zich, indien het contract met de Kerken verbroken wordt, deze som binnen één jaar te restitueeren. Bij deze te restitueeren som zullen echter niet in rekening gebracht worden de kosten, aan de verhuizing der Hoogleeraren verbonden. Voorts zal door de Generale Synode in overleg met de Vereen,ging voor Hooger Onderwijs worden vastgesteld welk aandeel door de Kerken zal betaald worden in de kosten, aan onderhoud der gebouwen enz. verbonden. Art. 17. Het contract van de Kerken met de Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs wordt aangegaan voor onbepaalden tijd, met dien verstande, dat het van weerszijden opzegbaar zal zijn, mits hiervan één jaar van te voren kennis gegeven worde. Art. 18. De Generale Synode wijst als plaats van vestiging voor hare met de Theol. Faculteit vereenigde School de stad 's Gravenhage aan. Terwijl aan de Synode nog wordt aanbevolen : Daar de Vereeniging der Theol. School en der Theol Faculteit der Vrije Universiteit tot onmiddellijk gevolg heeft de losmaking -van het Gymnasium (tot hiertoe aan de Iheol. School verbonden) van de Kerken, behooren de Kerken dadelijk maatregelen te nemen, om bedoeld Gymnasium aan eene Vereeniging over te doen, met bevestiging van de verkregen rechten der Leeraren, thans aan het (jymnasium verbonden.

VOORSTEL-BOS C.A. Art. 1 De eenheid van opleiding is aldus vastgesteld, dat de Gereformeerde Kerken hare Eigen Inrichting tot de wetenschappelijke en praktische opleiding van de dienaren des Woords hebben en behouden, en dat die Inrichting der Kerken als Theologische Faculteit in de Vrije Universiteit wordt opgenomen naast de andere Faculteiten met zulk een verband als voor de eenheid van het Universitair Onderwijs volstrekt noodig is; en dat over die Inrichting der Kerken, tevens Theologische Faculteit dér Vrye Universiteit geworden, de Kerken het zeggenschap hebben, wat de aanstelling, instructie en bestuur, schorsing, ontslag en salariëering der Hoogleeraren aangaat, gelijk dit in de volgende artikelen nader wordt omschreven. Art. 2. De Hoogleeraren van de Eigen Inrichting der Kerken zijn derhalve tevens Hoogleeraren in de Theol Faculteit der Vrije Universiteit.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's