Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 14

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 14

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

14 de tegenwoordige gedeeldheid in de Kerken za i benoeming moeten geschieden met % meerderheid

,.

Curatoren met recht van beroep op de Generale Synode6 die alsdan beslist. ^»oae, 2.

dat aan Directeuren der Vereeniging voor Hooger

Onderwijs op Geref. grondslag de vraag ter beslissing f a voorgelegd worden, Theol

of zij bovengenoemde inrichting aU

Faculteit in de Vrije Universiteit kunnen opnemen

naast de andere Faculteiten, met zulk een verband als de eenheid der Faculteiten onafwijsbaar eischt, en ter anderer -Jde geen inbreuk makende op het volle zeggenschap der Kerken, m punt 1 genoemd. 3.

dat Deputaten

ontvangen,

worden benoemd,

die de opdracht

een Generale Synode naar gewoon kerkdijken

regel samen te roepen, wanneer bovengenoemde Vereeniging goede uitzicht geeft op het welslagen om tot ééne opleiding te komen, waarin punt 1 en 2 tot grondslag en uitgangspunt der eenheid worden vastgesteld, opdat alsdan die Generale Synode nadere stappen doe tot verdere regelin4.

dat reeds staande deze Synode eene commissie worde

benoemd om ontwerpen in gereedheid te brengen van bepalingen,

die noodzakelijk uit een eventuëele vereeniging

van bedoelde inrichting met de Vrije Universiteit voortvloeien.

Eer dat voorstel in ernstige overweging genomen werd, nam Prof. Dr. BAVINOK het w o o r d , en sprak volgens zijn eigen schrijven in de brochure „Blijven of Heengaan aldus: le. om

„Teneinde eenheid te verkrijgen,

bij benoeming,

in de Theologie

is het het beste,

schorsing en ontslag der Hoogleeraren

de Vereeniging van Hooger Onderwijs er

geheel buiten te laten, en alle recht in dezen aan de Kerken toe te kennen.

De school, door de Kerk der scheiding

gesticht, heeft er aanspraak op om te blijven bestaan. historie der scheiding,

aan

De

welke ikzelf zooveel te danken

heb, moet in die school zich voortzetten.

En daarbij komt,

dat het in den tegenwoordigen tijd dringend noodig is, dat de Kerken bij de opleiding alle zeggenschap hebben. eene Vereeniging is onbetrouwbaar.

Want

Zij kan uiteenspatten,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's