Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeven Synodale Brieven - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeven Synodale Brieven - pagina 12

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Neen, het voorstel om het besluit niet uit te voeren kwam uit den boezem der meerderheid, zonder daartoe van de andere zijde aangezocht te zijn. Het geschiedde geheel en al eigener beweging. Laat ik die geschiedenis j e even herinneren. Eerst kwam de motie-van Andel, die om haar scherpheid tegenover de minderheid, en ook omdat zij de uitvoering van het genomen besluit slechts een weinig opschorten wilde (zij sprak van //nog niet" uitvoeren), bij velen, ook buiten de vijftien, bestrijding vond en amendementen uitlokte. Voordat hierover gestemd was kwamen de voorstellen-van Schelven en -van Goor. Dit laatste stelde voor : onverwijld tot uitvoering van het genomen besluit voort te varen — doch werd verworpen met 29 tegen 11 stemmen. Daarna kwam het voorstel-van Schelven in stemming, dat aldus luidde: „De Gen. Synode, lettende op den gang van zaken, lettende op het oordeel der meeste Prov. Synoden om, zelfs indien een voorslag goed werd gekeurd, niet tot de uitvoering over te gaan, zoo daaruit schadelijke gevolgen voor de rust en den vrede der Kerken zouden voortvloeien, acht het niet raadzaam, in de gegeven omstandigheden de Vereeniging van de Theol. School met de Theol. Fac. der V. U. tot stand te brengen." Dit voorstel werd door de Synode aangenomen met 23 van de 40 stemmen (overeenkomstig het praeadvies van al de Hoogl. der Th. School; doch tegen dat van de Proff. der V. U.), tengevolge waarvan de motie-van Andel niet in stemming kwam. En zoo had de Synode dan, op voorstel van een lid der meerderheid, besloten om den toestand te laten zooals die was vóór de Synode. Ge merkt voorts uit de woorden van het voorstel-van Schelven, dat het Synodale besluit van niet-uitvoering vooral genomen is uit vrees voor beroering of scheuring in de Kerken, en dus niet ter wille van de minderheid. Ook had (in vertrouwen gezegd) de meerderheid reeds den avond vóór dat den volgenden morgen de verklaring der minderheid voorgelezen werd, het besluit'gemaakt om de zaak niet door te zetten, al was de vorm, waarin dit voorgesteld zou worden (de motie-van Andel) niet met gemeen overleg vastgesteld. Misschien is men wel tot dit besluit gekomen, omdat sommigen meenden een beteren weg gevonden te hebben om de Theol. School om koud te brengen. Dit laatste is scherp uitgedrukt, maar bestaan er geen redenen voor ?

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Zeven Synodale Brieven - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's