Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 13

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

13 overwegingen, en anderen wekten er toe op, uit andere overwegingen. De Synode besloot ten slotte op de zaak in te gaan; aan welk besluit ook door mij medegewerkt i s , omdat ik oordeelde, dat het er niet op ingaan geen vrede aanbracht, maar veeleer de onrust in de Kerken zou vermeerderen. Het stond nu eenmaal vast, dat verreweg de meerderheid der Kerken de eenheid van opleiding wenschelijk achtten. Ook ik wenschte dat, indien maar een voorstel gevonden kon worden, dat de algemeene goedkeuring wegdroeg. Maar ook niet anders dan met gemeene toestemming, gelijk o.a. de Provinciale Synode van Friesland had gezegd. „Haar lag meer gelegen aan de rust en de eenheid der Kerken, dan aan de eenheid van opleiding." Zoo was ook mijn gevoelen.

verschillende

Maar hoe tot zulk een voorstel te komen? Van de zijde van hen, die heel de opleidingskwestie maar liever niet wilden behandelen, was geen bemiddelend voorstel te verwachten. Evenmin van hen, die het zeggenschap der Kerken tot een minimum (zoo weinig mogelijk) wilden verminderen, en voor de z.g.n. „souvereiniteit der wetenschap" aan de Vrije Universiteit ijverden. Daar tusschen in stond de groote meerderheid der Synode. Hen eens bijeen te roepen en met elkander te spreken, werd noodzakelijk geacht, en zij kwamen in den avond van Woensdag 20 Augustus bijeen. Ook ik was uitgenoodigd. Intusschen had ik reeds een voorstel ontworpen van den volgenden inhoud: De Generale Synode,

handelende over de opleiding tot

den dienst des Woords, besluit: 1.

dat de Geref. Kerken ééne inrichting zullen hebben

ter beoefening van de Theologie als wetenschap en tot de theoretische en practische opleiding van dienaren des Woords, over welke inrichting zij alle zeggenschap zullen hebben, •wat de aanstelling,

schorsing, ontslag en salariëering der

Hoogleeraren aangaat.

Tot waarborg van het wetenschap-

pelijke van die inrichting benoemen de Kerken op voordracht der Hoogleeraren, en ter voorkoming van eenzijdigheid bij

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's