Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 15

Leerrede over Ev. Joh. 20:16 gehouden op Paschen vóór de bediening van het..Heilig Avondmaal

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

15 gedacht bij God. Al doet gij schijnbaar veel goeds, in den Naam des Heeren, maar gij gelooft niet als een verloren zondaar in Jesus, gij zoekt Hem niet met een verbroken en verslagen h a r t , maar wandelt in liefdeloosheid, nijd en haat jegens den naaste, — de IJeere kent u niet, en ten spijt van al uw bidden en roepen: »Heere, Heere!« zal de Heere u toch toeroepen : »Ga weg van Mij, gij die de ongerechtigheid doet, Ik ken u niet, wie gij zijt!« En al komt gij aan Zijnen disch, en gij zijt niet in uw binnenste hart met name geroepen , — gij hebt er niets van, want de geveinsden en die zich niet met een waar hart tot God bekeeren, eten en drinken zichzelven het oordeel: de onrechtvaardigen zullen het Koninkrijk Gods niet beërven; want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. (Ef. 5 : 5 , 6.) — Ja, eens zullen ook de goddeloozen Jesus zien, zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben. Daarom terwijl het nog tijd is, bekeert u en leeft, — want niet in den glans-onzer eigene heiligheid zullen wij Hem zien. Neen, wij, die het weten, wat wij zijn in onszelven, die voor God erkennen kinderen derongehoorzaamheid te zijn, een wederhoorig en verkeerd geslacht, die daarom onder den toorn Gods zuchten en Jesus moeten hebben als onzen Zaligmaker, Zoenborg en Verlosser, onze gerechtigheid en sterkte, — wij worden met name geroepen, tegen alle hoop a a n , ja boven alle onze gedachten, want Hij neigt Zich tot ons en openbaart Zich aan onze zielen in Zijne Middelaarsheerlijkheid en zegt: »Al uwe zonde en ongehoorzaamheid is Mijne geworden, en al Mijne gerechtigheid is de uwe geworden, ja Ik Zelf ben de uwe, en gij

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's