Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeven Synodale Brieven - pagina 39

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeven Synodale Brieven - pagina 39

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

„De Arnhemsche Synode sprak zoo beslist mogelijk de wemclteUjkheid eener Universitaire opleiding harer aanstaande dienaren uit."

De Heraut bedoelt dit natuurlijk in dien zin, dat alleen de meerderheid dat wilde. Maar ook de minderheid wilde dat. Sommige con amore (van ganscher harte), anderen noodgedrongen. Immers werd de School of Hoogeschool der kerken, volgens het voorstel der minderheid, in dezelfde plaats gevestigd als de Vrije Universiteit (en wat mij betreft in Amsterdam), en met de andere Faculteiten in zulk een verband gezet als voor het onderwijs noodig is. Zoodoende ontvingen de aanstaande dienaren der kerk ook een Universitaire opleiding, al stond de Theologische afdeeling geheel onder het zeggenschap der kerken, zoodat zij niet in schijn maar in wezen School of Hoogeschool der kerken was. Laat ik overigens nog even opmerken dat Universitaire opleiding een groot woord is, maar in de praktijk al bitter weinig verschilt van de opleiding aan een Theol. School. Ik weet dat uit eigen ervaring. Maar het woord universitair doet tegenwoordig opgeld. //Uit haar besluit inzake de collecten toonde de Synode, dat zij aan de Theol. Fac. gelijke rechten geven wilde als aan de Theol. School te Kampen. Gelijk wel vanzelf spreekt, legt dit aan de Universiteit de verplichting op om ook harerzijds naar een meer normaal verband met de Geref. kerken te streven."

Voor wat hoort wat. Rechten brengen verplichtingen mee. Er bestaat dus kans, dat, indien de Theol. School zelfstandig blijft bestaan, eerlang het schouwspel gezien wordt, dat de Universiteit, die van het begin af zoo weinig toeschietelijk was, nu uit dankbaarheid voor de tweede collecte een meer normaal ver bami met de kerken z.a\ gedoogen, natuurlijk niet om de Theol. School afbreuk te doen, maar wel om de Theol. School daardoor te meer overbodig te maken. //Zoo treedt de Vrije Universiteit een nieuwe phase van haar bestaan in. Ze begon met in haar statuut haar onafhankelijkheid van staat en kerk te proclameeren, en moest dit doen om het beginsel van de vrijheid der wetenschap hoog te houden. Maar nu ze allengs in de kerk en in de maatschappij een zelfstandige positie zich veroverde en niet bevreesd behoeft te zijn, dat het palladium der vrijheid haar ontroofd zal worden, komt ze voor de vraag' te staan, hoe ze met behoud harer onafhankelijkheid hare verhouding regelen zal tot den staat en tot de kerk, de beide machten, die het publiekè leven beheerschen."

Vindt

ge

dit

niet een merkwaardig stukje?

Alsof nu het

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Zeven Synodale Brieven - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's