Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een staat met den Bijbel - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een staat met den Bijbel - pagina 21

vier lezingen gehouden te Amsterdam, in den winter van 1901-1902

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

, IN DE TWEEDE KAMER.

19

aandacht, waarin hij met een scherpte van blik die ons heeft verrast, op de ontbinding van onze Christelijke Staten wijst en de aandacht vestigt op het beginsel en de inrichting van den Modernen Staat als den wortel waarop allerlei hiermede samenhangende verkeerdheden stoelen. »Er is,» zegt hij, »in de wereld plotseling een geest van geweld opgestaan, vijandig aan staatkundigen en maatschappelijken vooruitgang. Het is alsof men algemeen de beschaving moe geworden is, en zich luchtkasteelen bouwt van een terugkeer naar de barbaarschheid. De leer dat Macht Recht is, wordt vrij onbewimpeld verkondigd. »Krachtsvertoon van eiken aard is in de mode. Boksen en stierengevechten hebben plaats ; de ruwste vermaken, zooals voetbal, zijn in zwang. Kerkgezinden doen mee en verwaarloozen, sommige hunner ministers verloochenen zelfs de beginselen der Bergrede. De oorlog wordt door geestelijken vergoelijkt, niet als een gebeurlijke, onwelkome noodzakelijkheid, maar als een normale bron van goed. Voor zoover het volk aan staatkunde of aan iets ernstigs denkt, streeft het niet naar binnenlandsche verbetering, doch naar uitbreiding in den vreemde. De neiging is aan het streven naar inwendige verbetering niet alleen vreemd, maar tegenovergesteld." In het verdere betoog doet hij zien, hoe het parlementaire stelsel allen bederft; hoe men onder dit stelsel niet meer behoeft te vragen, wat recht en waar, ik voeg er bij, wat Gods wil is, maar alleen hoe men het best zijn doel kan bereiken en staatmanswijsheid volksvleierij wordt. De geschiedenis van den oorlog in Zuid-Afrika is ééne doorloopende illustratie van deze waarheid en eene steeds luider klinkende aanklacht tegen de dwaling dat men den Bijbel als richtsnoer kan erkennen op staatkundig gebied en het grondbeginsel van den Modernen Staat intact kan laten. Het zal mij, evenwel, weinig baten die dwaling te

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 102 Pagina's

Een staat met den Bijbel - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 102 Pagina's