Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Blijven of heengaan? - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Blijven of heengaan? - pagina 6

Een vraag en een antwoord

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

van Groningen.

Allen stemden er, zij het ook aarzelend, in

toe, om nogmaals eene poging tot vereeniging te beproeven. Ofschoon de eerste conferentie, 2 April 1901 te Kampen gehouden, weinig goeds voorspelde, gelukte het toch op de tweede conferentie te Utrecht. 10 Sept. 1901, de zeer uit-, eenloopende gevoelens

tot overeenkomst te brengen.

kwam een gemeenschappelijk advies tot stand.

Er

Op de vol-

gende conferenties werd echter door het indienen van allerlei amendementen die overeenkomst weder op eene zware proef gesteld.

Het

vertrouwen,

dat over en

weer

met

moeite gewonnen was, werd opnieuw geschokt; de aanvankelijke geestdrift gebluscht; het gemeenschappelijk accoord verbroken.

Resultaat was ten slotte, dat enkele broederen

weigerden,

het Concept-Contract te onderteekenen, en dat

anderen er weinig sympathie voor gevoelden en er zwakke hope op bouwden. Door de verschillende amendementen en vooral ook door de op de laatste conferentie, 13 Febr. 1902, aangebrachte splitsing tusschen artikelen,

die in het Contract werden

opgenomen, en adviezen en mededeelingen, die er los aan toegevoegd werden, had het voorstel groote schade geleden. Prof. Lindeboom

had zich allengs geheel aan het bij-

wonen der conferentie onttrokken en begon in Maart dezes jaars een Bijblad bij zijn maandschrift: uit te geven,

waarin

Wat zegt de Schrift ?

hij het Concept-Contract aan eene

ernstige kritiek onderwierp en met alle kracht bestreed. Prof. Noordtzij

maakte ten

deele reeds op de laatste

conferenties en later breeder in de Bazuin van 21 Maart 1902 zijne bezwaren bekend.

Deze gingen vooral tegen de

scheiding van artikelen in en adviezen buiten het Contract, tegen

het ontbreken

eener besliste verklaring van Art. 2

der Statuten van den kant der Vereeniging voor H. O.,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 92 Pagina's

Blijven of heengaan? - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 92 Pagina's