Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een staat met den Bijbel - pagina 46

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een staat met den Bijbel - pagina 46

vier lezingen gehouden te Amsterdam, in den winter van 1901-1902

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

4 6

IS DE BIJBEL EEN

gesteund door Engelsch geld, in ieder door haar uitgegeven tractaatj'e het bewijs leveren, dat zij eene bijzondere vaardigheid hebben in het verzamelen van aanhalingen uit de geschriften van kerkvaders en godgeleerden uit den ouden en den nieuwen tijd, die zóó besnoeid zijn, dat zij allen ten gunste van het sabbathisme schijnen te pleiten, ofschoon de schrijvers in de meeste gevallen het tegenovergestelde hebben bedoeld. Niet alleen is er niet de allergeringste grond voor de leer der Sabbathariërs in de Heilige Schrift, maar zij zijn, deels de uitkomst van diep ingrijpende dwalingen ten aanzien van de HeiligeSchrift, de verhouding tusschen het Oude en het Nieuwe Testament, den persoon en het werk van den Christus, deels de aanvang van afwijkingen die rechtstreeks daartoe leiden. Het Sabbathisme maakt zich in ons oog schuldig aan Schriftvervalsching en Christusverloochening. Ik zeg : het Sabbathisme, niet de Sabbathariërs, die onder den regel komen, dat de menschen meestal öf beter öf slechter zijn dan hunne belijdenis. Maar, ter zake. Een rechtstreeks gebod verplichtte Israël den sabbat d. i. om de zeven dagen, zeer bepaald den zevenden dag als wekelijks terugkeerenden rustdag te vieren. Maar wie heeft den Zondag, den eersten dag tot eenen rustdag en een dag voor godsdienstige samenkomsten afgezonderd ? C h r i s t u s , de Heer en het Hoofd der gemeente, de Koning van de Koningen der aarde. 'v Waardoor f Door de daad van Zijne verrijzenis uit de dooden. Met welk recht ? Met hetzelfde recht, waarmede Hij in Mattheus 5 niet alleen van de geboden der menschen maar ook van Gods gebod verklaarde : Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is : gij zult geen overspel doen, maar ik zeg u . . . Matth. 5 : 27, 28, vrg. v. 21, 22. In strijd met het gebod dat God, van den Sinai

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 102 Pagina's

Een staat met den Bijbel - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 102 Pagina's