Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 11

Verslag en beoordeeling der ontvangst, door de verzoeken om reorganisatie der kerk ondervonden bij de synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1901

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

„(die is slechts vorm, en op persoonlijkheden, geest en „leven komt het aan!) maar laten er meer en meer „rechtzinnige, godvruchtige Voorgangers komen, dan wordt „de Kerk van zelf goed!" Wij herhalen (p. 7): stel, dat niet v e l e , maar a l l e Voorgangers rechtzinnig en waarachtig vroom waren, e n o n z e t e g e n w o o r d i g e o r g a n i s a t i e b l e e f b e s t a a n , dan zouden die Voorgangers eerst recht verlegen worden, want ieder hunnerv*zou onduldbaar achten dat de Kerk als Kerk den Naam des Heeren niet beleed, daar waarachtige, vroomheid het besef der solidariteit der enkelen met het geheel der Kerk insluit. Hieraan vasthoudende komen wij op voor 's H e e r e n h e e r s c h a p p i j in de Kerk. Hij zelf toch heeft van uit den hemel (Ef. 4) voor de aardsche Gemeente, geroepen om aan het hemelsch Lichaam van Christus zoo nabij mogelijk te komen, dienaren en dus organisatie gegeven: en deze is voor het geloofsleven niet onverschillig, maar zeer bepaald geschonken (ald. vs. 13—16) tot wasdom der gemeente in geestelijk leven. Want in Christus ons Hoofd ligt de eenheid der gemeente. In Christus zeiven, niet in ons of onze onderlinge samenvoeging. Niet in onze liefde, ons geloof, maar in Hem, het Hoofd uit wien de leden opwassen. Hierom hebben wij der Synode eerbiedig, doch met vastheid tegen te staan, in naam van Gods Woord en, daaraan ondergeschikt, van de traditiën onzer Kerk, beide door haar in dit punt verloochend. Hoe en in welke gedragslijn'? dit kan eerst door onderling overleg bepaald worden. Maar dit kunnen we toch vooraf reeds zeggen: we willen kalm den weg volgen dien de Heer zelf ons in de omstandigheden zal wijzen. Onze tegenstanders kunnen — ook uit de discussiën der Synode bleek het

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's