Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 21

Verslag en beoordeeling der ontvangst, door de verzoeken om reorganisatie der kerk ondervonden bij de synode der Nederlandsche Hervormde Kerk in 1901

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

22 HH. Rapporteurs dat de tegenwoordige organisatie, noodzakelijke onvolkomenheden afgerekend, met het wezen onzer Kerk overeenkomt, die Kerk tot een redelooze, zedelooze en goddelooze vereeniging. Redeloos: want indien eene Kerk optreedt met de verkondiging dat Jezus, de Christus naar de Schriften, d e waarheid is, wordt zij redeloos indien zij hun die dit loochenen niet slechts vrijheid geeft in haar te wonen (wat geoorloofd en noodig is) maar hun g e 1 ij k r e c h t geeft met hen die dit belijden, daar zij hiermeê zich zelve tegenspreekt. Zedeloos (in hoogeren zin des woords) omdat de gewichtige zedelijke voorrechten van achtbaarheid en geestelijk gezag, die zij haar dienaren waarborgt, steunen op de onderstelling dat zij samen de waarheid, van God geopenbaard, verkondigen ; iets wat zij niet doen indien zij wettige bevoegdheid hebben — gelijk zij die in onze Kerk hebben — om elkaar in hoofdzaken tegen te spreken. Goddeloos, wederom omdat de Kerk aan God, een ons medegedeelde openbaring van Zichzelven toeschrijft, en Hem die, door gelijkrechtigheid van hen die dit ontkennen, tegelijk weder ontzegt. Natuurlijk w i l l e n de stellers van het rapport evenmin als wij onze Kerk van deze drie euvelen beschuldigen. Maar dat het wezen onzer Kerk, naar de aangehaalde woorden onzer Belijdenis, bestaat in „zich aan te stellen naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daar tegen zijn," welke twee termen, ook naar den taalvorm, slechts ééne zaak met haar noodzakelijke bepaling uitdrukken; en dat die zaak zelve, en dus het wezen der Kerk, wegvalt indien de tweede term wegvalt, gelijk in onze kerkelijke organisatie geschiedt, dit blijft, ook t e g e n wil en bedoeling der stellers van het Rapport, onloochenbaar. Men wachte zich wel, deze ellenden aan de Synode

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Om 's Heeren heerschappij in de Nederlandsche Hervormde Kerk - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 34 Pagina's