Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De kwestie van den dag - pagina 51

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De kwestie van den dag - pagina 51

een woord naast dat van Prof. Dr H. Bavinck

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

THEOL^JNIV. APELDOORN aardig en g( ouderen. Het bewiji O 3198 00025880 5 lings-Ycreenig ste klassen onzer Christ. Scholen en beleve meer dan oenen arulc. W a t wij er uit lazen, beviel ons zeer goed.

„Hollands Kerkblad" zegt: Ds. Bos heeft veel arbeid aan dit. werk besteed. En hij gaf een boek dat velen leeren kart. 't Is zoo gewenscht, dat, er kennis zij van de Kerkgeschiedenis. W e bevelen daarom dit werk hartelijk aan.

Uit het „Geref. Jongelingsblad:" Met dit werk heeft Ds. Bos de jongelingsschap aan zich verplicht. En waar Ds. Bos bekend staat als een man die onze .belijdenisschriften van harte liefheeft, durven we veronderstellen, dat dit boek met belangstelling zal worden ontvangen.

Prof. volgt:

LINDEBOOM

oordeelt in „ W a t zegt de Schrift"? als •

Deze „Korte Lijnen" vormen een flink boekdeel, van 2 1 5 blz. De schrijver zegt zeer bescheiden: „ W a t wij hier aanbieden, is niet meer dan een kort overzicht. Alleen hebben wij beproefd, in v,laats van losse schetsen , vaste lijnen te trekken, die den lezer in staat stellen, uit elke periode of tijdvak der Kerkgeschiedenis, het voornaamste achtereenvolgens te leeren kennen." Waarom niet een volledige „Inhoud" er bij gevoegd? vroegen we ons dadelijk bij de inzage^af. Bij een tweeden druk kan deze opmerking misschien van dienst zijn.' Niet alleen „voor allen, die gaarne iets vernemen van des Heeren leiding in de komst van Zijn Koninkrijk,' ook voor onderwijzers kan dit boek van groot nut zijn; en studenten zullen het als een „kort begrip," met vrucht kunnen lezen tot opfrissching van het geheugen, als het examen nadert. Zulk een voor ieder bevattelijk boek over de Kerkgeschiedenis, en dat in Gereformeerden geest, voorziet inderdaad in eene behoefte.

Van de hand van Ds. LANGHOUT, bevatte de „Groninger Kerkbode" het volgende: Korte Lijnen uit de Kerkgeschiedenis," getrokken door T. Bos, v iï m. te Dokkum, is in boekformaat, wat reeds vroeger i n artikelen in de „Groninger Kerkbode" werd gegeven. In het Voorwoord zegt de schrijver: „ W a t wij hier aanbieden, is met meer dan een kort overzicht. Alleen hebben wij beproefd, mplaats van losse schetsen en verhalen, vaste lijnen te trekken." Die de artikelen vroeger las, zal zich zeker verblijden, dat ze nu bijeen te verkrijgen zijn, immers ze verdienen gelezen te worden. Zij geven ons " e e n overzicht van het voornaamste tot op onzen tijd m korte maar duidelijke trekken. De stijl trekt aan. Moge ook door deze uitgave de wensch van den schrijver vervuld worden, n.1. deze, dat d e Ö belangstelling in de Kerkgeschiedenis worde opgewekt. De prijs 'is geen bezwaar om het te koopen, het kost slechts 8 0 cent.

Nog verschillende andere bladen, o. a. „De Heraut," gaven blijk van hunne belangstelling. in dit werkje. HOP Alom te bekomen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De kwestie van den dag - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 51 Pagina's