Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hebt gij den Christus gevonden? - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hebt gij den Christus gevonden? - pagina 10

toespraak over Joh. 1:42b, bij gelegenheid van het afleggen der Geloofsbelijdenis door eenige lidmaten der Gemeente, gehouden in de Oude Kerk te Amsterdam, op zondag den 5den Januari 1902

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

IO

Messias, den Christus". En hij l e i d d e hem t o t Jezus, (vs 43). Alzoo was de een voor den ander in de hand des Heeren tot heil en zegen. Ziet, dat is in waarheid: »den naaste voor Christus gewinnen", »elkanders zaligheid werken." Wij h e b b e n g e v o n d e n den M e s s i a s , den C h r i s t u s . Onder het Joodsche volk was de Messiasverwachting algemeen. Doch de groote menigte, het volk met hun leiders, had van Zijne komst eene zinlijke, vleeschelijke verwachting; zij stelden zich Hem voor als een groot, machtig, aardsch Koning, omgeven met uiterlijke pracht en praal. En ofschoon de discipelen des Heeren niet zoo dadelijk en geheel van dat vleeschelijk verwachten genezen waren, was toch hunne verwachting inderdaad eene andere, eene g e e s t e 1 ij k e Zij behoorden tot die weinigen, die de Vertroosting Israëls verwachtten, zooals een Simeon en de profetes Anna. Zij verwachtten Hem tot zaligheid, tot behoud hunner ziel, tot verlossing uit zonde en dood. Het ging hun om dien troost, waarvan God de Heere door den Profeet Jesaia getuigt: „Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat hare ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel (overvloedige genade)

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 januari 1902

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

Hebt gij den Christus gevonden? - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 januari 1902

Brochures (TUA) | 28 Pagina's