Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Openbaring en rede - pagina 44

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Openbaring en rede - pagina 44

Referaat gehouden op de Meeting van de Provinciale Universiteitsdag te 's-Gravenhage op 5 februari 1902..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

46 Litterarische Faculteiten eens eenigszins volledig bezet mogen worden. Het wordt meer dan tijd. De voorloopige toestand van

deze beide Faculteiten

heeft waarlijk reeds te lang

geduurd. En dat men dan toch ook eens stekjes ga uitzetten voor eene Medische en Natuurkundige

Faculteit die zoo

noodig dienen opgericht te worden. Caveant Consules. *) Maar er is ook een tweede reden waarom het geloof in de H. Schrift zich bijzonder laat aanbevelen.

Deze zal ik

U thans zeggen. Zij is gelegen in die gans oh eenige Openbaring van het bovennatuurlijke, in het karakter van het heerlijk supplement dat van het begin tot het einde een Goddelijk Evangelie predikt, zoo als het nergens elders is te hooren. Hier wordt gesproken van genade en vergeving, van barmhartigheid en liefde die de hemelsche Vader om Christus wil betoont.

De Heilige Schrift brengt in

gansch eenigen zin het volle, rijke Evangelie, de blijde boodschap. Staan alle godsdiensten van het Heidendom nog in het Werkverbond,

wordt

daar den mensch het „Doe dit

en gij zult leven" nog voorgehouden, het Evangelie predikt

1) I n de ochtendvergadering was de navolgende motie aangenomen: L e d e n en Begunstigers der V r i j e Univ., in grooten getale vereenigd op den P r o v . U n i v . dag te 's-Gravenhage 5 Febr. 1902, in ook

aanmerking in

goede

verband gunste

genomen met

onzes

den

hoogen

ernst

des

tijds op alle gebied,

de politieke constellatie, waarin ons land door de Gods,

dank

zij

vooral

de activiteit van ons antir.

volk, is gekomen, achten gevoel

zich

van

verplicht

leedwezen,

den naar

Senaat

mededeeling te doen van het diep

hunne o v e r t u i g i n g bij schier alle leden en

begunstigers der Vrije Universiteit in den lande bestaande, dat nog altijd niet aangevuld is het Curatorium en ook geen uitbreiding werd g e g e v e n aan

het

personeel

van

Hoogleeraren,

met

name

in

de Jurid. en L i t t .

Faculteit, en

spreken

wanneer

op

het de

openlijk uit, dat zij het hoogelijk zouden waardeeren,

eerstkomende j a a r v e r g a d e r i n g blijken mocht, dat hierin

verandering was gekomen, weshalve zij met hoog-ernstigen aandrang hh. directeuren en curatoren der ;ver

V r i j e Universiteit verzoeken tot benoeming van nieuwe hoogleeraren te

gaan

'in aangevuld.

nadat vooraf het Curatorium door hh. directeuren zal

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 februari 1902

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Openbaring en rede - pagina 44

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 februari 1902

Brochures (TUA) | 46 Pagina's