Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Openbaring en rede - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Openbaring en rede - pagina 17

Referaat gehouden op de Meeting van de Provinciale Universiteitsdag te 's-Gravenhage op 5 februari 1902..

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

19 te spreken van boven natuurlijk

— stekeblind en stokdoof,

dies onnatuurlijk en abnormaal. Maar wel is eene gedachtenwisseling mogelijk en ook van zeer groot aanbelang tusschen den Supranaturalist die de èoüewnatuurlijke Openbaring eert en den Naturalist die de natuurlijke Openbaring voor meer dan voldoende houdt. Niet

omdat de Christen den modernen Naturalist van de

waarheid der bovennatuurlijke Openbaring in de H. Schrift kan overtuigen. Want dat is Gods werk, Zijn werk alleen, en nooit het werk van een mensch. Evenwel de onmogelijkheid van het overtuigen ontslaat niet van den plicht om te getuigen. Maar wel is een debat hier interessant omdat eene „algemeene kwestie" tot oplossing kan gebracht worden. Het 1) De

verschil toch tusschen den Naturalist

Vrije

Socialist,

en den

redacteur DOMELA NIEUWENHUIS, schreef in het n<>.

van 15 P e b r . 1 9 0 2 : »Een

veelbelovende

zoon.

Minister KUYPER h e e f t een zoon,

die p r e d i k a n t is te M a k k u m . Deze j o n g e man v e r k l a a r d e op den

Provin-

cialen V r i j e - U n i v e r s i t e i t s d a g in Z u i d - H o l l a n d , onlangs t e ' s - H a g e gehouden, dat atheïsten en materialisten psychisch a b n o r m a a l zijn, dus g e k . W a t z e g t m e n v a n zoo'n g e t u i g e n i s ? D e Zutf.

Ct. z e g t naar a a n l e i d i n g

hiervan:

«Misschien zal DR. KUYPER SR. in d e z e s t e l l i n g van zijn zoon a a n l e i d i n g vinden

om

de

staatsbegrooting wat

vraag

te

een

post

overwegen, te

krankzinnigengestichten,

of

het

niet t i j d w o r d t , om o p de

b r e n g e n voor de stichting v a n een gros of ten

e i n d e daarin a l l e n i e t

rechtgeloovigen

te doen opsluiten, o m er door de o p e n b a r i n g g e c o r r i g e e r d te w o r d e n v a n hunne

geestesafdwalingen.

>>De j o n g e DR. KUYPER k o m t dan van r e c h t s w e g e in a a n m e r k i n g

voor

de b e t r e k k i n g van directeur van h e t s t a a t s t o e z i c h t - o p atheïsten, m a t e r i a listen en andere n i e t - r e c h t z i n n i g e Als

dat

weer

heer

nog

eens

wat

geesteskranken." te

zeggen

k r i j g t en de doodstraf

listen weer naar den brandstapel w o r d e n

verwezen.

Ds. RUDOLPH houdt zich zeker a a n b e v o l e n v o o r

uitvoerder."

N a l e z i n g v r o e g e n w i j , w a a r b l i j f t de l o g i c a bij deze heeren? men

wordt

i n g e v o e r d , dan is h e t zeer w e l m o g e l i j k , dat atheïsten en m a t e r i a -

uitspreekt

»gek".

Dat

dat

iemand

>>dus g e k " staat hier zoo a l l e r z o n d e r l i n g s t .

heid is abnormaal, w i l dat dan z e g g e n : gezegd

was

» a b n o r m a a l in het hoofd"

m o g e n trekken.

Wanneer

a b n o r m a a l is, w i l d a t dan

psychisch

Als ik zeg

zeggen blind-

Een b l i n d e is g e k . A l l e e n als er

had men d e z e conclusie »dus g e k "

N u r a a k t zij k a n t noch

wal.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 februari 1902

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Openbaring en rede - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 februari 1902

Brochures (TUA) | 46 Pagina's