Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de vrijheid der kerken in zake de opleiding tot den dienst des Woords - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de vrijheid der kerken in zake de opleiding tot den dienst des Woords - pagina 10

Conclusiën met toelichting van de Utrechtsche vergadering, gehouden den 9den April 1902, over het "Advies (Concept-Contract) aan de Gereformeerde Kerken in Nederland"

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

11 van het concept-contract zou geschieden, deelen met eene Vereeniging, welke ook. „De Kerken zelve", zegt de Verg., met Ds. A. Littooij, (De toek.. onzer Th. S. bl. 10 — 16) hebben het goede pand, haar toebetrouwd, te bewaren" ! Maar dan ook, zooals Dr. A. Kuyper Sr. in naam der Deputaten voor de Concept-Regeling het zeide op de Gen. Syn. van Dordt (Acta bl. 82) „op zulk eene wijze, dat het volledige (wij onderstrepen!) zeggenschap over deze School onverkort en ongedeeld aan de Kerken sta en haar gewaarborgd blijve." En die Synode (Acta bl. 146) verklaarde, dat „zij onder eigen inrichting verstaat een kweekschool van dienaren des Woords, geheel en alleen van de Kerken uitgaande en door haar verzorgd en bestuurd, die de geheele opleiding kan geven . . . , tenminste voor de geheele Theol. vorming, dat is de vorming door de wetenschappelijke studie der Theologie en de practische toebereiding voor de heilige bediening, heeft te zorgen." Verder verklaarde de Syn., „dat de Th. School, thans gevestigd te Kampen, de eigene inrichting der Geref. Kerken is." De Vergadering vraagt in allen ernst, of in dit conceptcontract dat onverkorte en ongedeelde zeggenschap niet wezenlijk wordt prijsgegeven en daarmede de vrijheid der Kerken, terwijl daardoor de Vereen, v. Hooger Onderwijs op Geref. grondslag, die eerst buiten de Kerken stond, daarna in verband met de Kerken, nu ook boven die Kerken zal staan inzake School en opleiding ? d. En bovendien: is het, principieel bezien, goed en recht, dat door dit contract de hoogheid en de vryheid der Kerken inzake regeering en bestuur telkens in 't gedrang <• komen door mogelijke geschillen met de Vereeniging over benoeming, (schorsing) en ontslag der Hoogleeraren (art. 3, (7), 8), over het toezicht op het onderwijs (art. 6)

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 april 1902

Brochures (TUA) | 23 Pagina's

Het recht en de vrijheid der kerken in zake de opleiding tot den dienst des Woords - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 april 1902

Brochures (TUA) | 23 Pagina's