Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samenwerking - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samenwerking - pagina 12

Referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag te Amsterdam..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Protestnntsche, van deze tot de algemeen-Christelijke beginselen terug, om ten slotte aan te landen bij de holle abstracties van een ziellooze neutraliteit. De neutrale zone, waarop samenwerking mogelijk wordt geacht, neemt in breedte steeds toe. Totdat eindelijk het belang boven plicht, het succes boven recht gaat, en de leuze van het: blind in de toekomst, maar ziende in het gebod, in haar tegendeel wordt omgekeerd.

Gij gevoelt het dus, dat samenwerking geoorloofd is en goed, maar dat bij hare toepassing eene groote mate van wijsheid en voorzichtigheid te pas komt. Samenwerking in eigen kring, met gelijkgezinden, met hen, die even dierbaar geloof met ons ontvangen hebben, is zelfs roeping en plicht. Christus heeft zelf aan zijne kerk eene organisatie gegeven in het instituut. De geloovigen vormen eene gemeenschap der heiligen ; zij zijn één lichaam, waarvan het oog niet kan zeggen tot het oor, en de hand niet tot den voet : ik heb u niet van noode. Calvijn heeft inzonderheid ook door strenge organisatie het werk der 1 Icrvorming van den ondergang gered. De Gereformeerden hier te lande hebben in onderscheiding van de Anabaptisten, den strijd tegen Rome en Spanje daarom kunnen aanbinden en tot een goed einde brengen, wijl zij kerkelijk en staatkundig zich organiseerden en als pijlen zich tot één onbreekbaren bundel vereenden. Zij zouden thans niet staan als eene macht in den lande, als zij niet aaneengesloten waren op eene wijze, die andere partijen tot jaloerschheid verwekt. En zelf hebt gij, Jongelingen van Gereformeerden huize, de kracht en de beteekenis der organisatie beseft, als gij u vereenigdet tot een bond, die van Noord tot Zuid, en van Oost tot West zich uitstrekt over het gansche land. Nu kan men zich aaneensluiten tot zeer verschillende doeleinden, tot het behartigen van stoffelijke en geestelijke, van politieke, sociale en van allerlei andere belangen. Al naarmate deze belangen van meer niaterieelen aard zijn en liggen in den omtrek van ons leven, heeft de belijdenis des geloofs er te minder invloed op. Het is waar, in volstrekten zin is niets neutraal. Beginselen werken door, en doordringen ons gansche bestaan, gelijk het ééne zieleleven

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Samenwerking - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's