Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samenwerking - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samenwerking - pagina 16

Referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag te Amsterdam..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

THEOL. UNIV. A P E L D O O R N

iinuNiiiiiwiiuiiiiiiiiii O

Het

verheugt

gelingsbond Verbond heeft.

in

van

3198

00059944

8

mij ongemeen, dat de G e r e f o r m e e r d ! Jonzijne

samenwerking

Jongelingen

dit

met het Nederlandsch

alles

ingezien

en toegepast

Het strekt mij tot groote blijdschap, dat de minder

aangename

verhouding

toenadering

van weleer voor eene vredelievende

heeft plaats gemaakt, en dat deze zelfs tot een

zekeren vorm van samenwerking heeft geleid.

Ik wensch er

mijne hartelijke vreugde over uit te spreken, dat deze samenwerking strekt, om gemeenschappelijke belangen der Jongelingsvereenigingen samen te behartigen, 0111 zooveel mogelijk allen

onbroederlijken

strijd te vermijden, 0111 met elkander

eene goede correspondentie, te onderhouden. Nog

eens,

blijden.

daarin verblijd ik mij, ja zal ik mij ook ver-

Want

naast

de polemiek, hoe noodig en goed op

haar tijd, heeft ook de ireniek hare rechten.

De heiligheid

is eene eigenschap van de gemeente van Christus en van al hare

leden,

eenige

maar ook de catholiciteit.

En meer dan door

andere belijdenis wordt deze door de Gereformeerde

erkend en geëerd. zelfoverschatting

Deze catholiciteit is het, welke ons voor

en zelfgenoegzaamheid bewaart.

Zij snijdt

allen hoogmoed bij den wortel a f ; doet ons niet alleen zien op hetgeen het onze, maar ook op hetgeen der anderen is ; doet

ons

kweekt

anderen

uitneiiiender achten dan ons zeiven ; zij

nederigheid

bevordert

de

en

ootmoed

alle dingen hoopt en verdraagt. Vader,

die

den

Zoon,

eere

van

meer

dan

wiens

genade

den

en

kinderlijken

zin ; en

liefde, die lankmoedig is en goedertieren, en

Heiligen

éénen

Zij strekt tot. eere van den zegen heeft, en tot eere van

overvloedig Geest,

is over allen, en tot

die aan een iegelijk in het

bijzonder zijne gaven uitdeelt, gelijkerwijs Hij wil. Ik heb gezegd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Samenwerking - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's