Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samenwerking - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samenwerking - pagina 15

Referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag te Amsterdam..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

dien weg zijn zegen beloofd, opdat de uitnemendheid der kracht zon blijken Godes te zijn en niet uit o n s ? Mits deze beide regelen in acht genomen worden, kan samenwerking in bepaalde omstandigheden soms noodig en goed zijn, niet alleen om ons zeiven voor een valscb en hoogmoedig separatisme te bewaren, maar ook om te beter de roeping te vervullen, die ons tegenover onze naasten, tegenover ons volk en ons land toebetrouwd is. W a n t Jezus heeft niet alleen gezegd : wie met mij niet is, die is tegen mij, en daarmede allen tot eene besliste keuze vermaand ; maar H i j heeft ook met het oog op hen, die duivelen uitwierpen in zijnen naam, doch bij den kring zijner discipelen zich niet. aansloten, dit schoone woord van ootmoed en waardeering gesproken : wie tegen ons niet is, die is vóór ons, Mark. 9 : 40. Laat het zijn, dat velen ons niet willen volgen, Jezus zelf gebiedt het ons, om allen te achten en te eeren, die duivelen uitwerpen in zijnen naam. Zij zijn niet tegen maar vóór ons en werken met ons samen aan den bouw van het Koninkrijk Gods. En daarom kan samenwerking met anderen niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verboden zijn. Maar indien deze tot stand komt, behoort daarbij als laatste regel steeds in acht genomen te worden, dat wij over en weer duidelijk weten, wat wij aan elkander hebben. Niet. alleen onze belijdenis, benevens de aard en het doel van ons streven, maar ook datgene, waarin en waartoe wij wenschen samen te werken, moet in ondubbelzinnige woorden omschreven en voor alle misverstand gevrijwaard zijn. Geen samenwerking dus voor allerlei vage Christelijke belangen, //ins Blaue hinein," voor een algemeenen gang van zaken, die door //Vertrauensm ä n n e r " is vast te stellen. Dat loopt altijd en overal op verwarring uit. Zulk eene samenwerking kan alleen naar ons hart zijn, die een welomschreven program tot grondslag heeft, O]) duidelijke afspraak berust, voor een bepaald doel ondernomen wordt en daarom de innerlijke zelfstandigheid en vrijheid ten volle bewaart. Daar kan kracht van uitgaan. Daar kan zegen op rusten. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen en liet leven tot in eeuwigheid. O

O

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Samenwerking - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's