Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Samenwerking - pagina 4

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Samenwerking - pagina 4

Referaat gehouden op den 14en Bondsdag van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag te Amsterdam..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maar al zou hot enkele woord ,/samenwerking" dus tot eene uitgebreide godgeleerde verhandeling of tot eene diepzinnige wijsgeerige bespiegeling de aanleiding en de stof kunnen bieden, feitelijk wekt het bij ons allen zeker eene veel eenvoudiger gedachte op. I)e woorden ontvangen nu eenmaal h u n n e beteekenis door het gebruik. En dat gebruik heeft gewild, dat met het woord samenwerking zich aanstonds in ons bewustzijn een denkbeeld verbindt, dat ons niet opvoert tot de hoogten der wetenschappelijke beschouwingen, maar ons heel eenvoudig binnenleidt op het doornig veld der practische politiek.

Vóór alle dingen is het dus noodig, dat wij ons zeer in het kort herinneren, hoe daar het denkbeeld van samenwerking is opgekomen. De Antirevolutionaire partij heeft in de negentiende eeuw hier te lande hare zelfstandigheid eerst verworven na langen en bangen strijd. Toen in den aanvang dier eeuw de adem van Gods Geest weer leven blies in de dorre doodsbeenderen, keerde in de vrome kringen van den Réveil weer iets van den oorspronkelijken toestand der Jeruzaleinsche gemeente terug: allen, die geloofden, waren bijeen, één van hart en één van ziel, en zij hadden alle dingen gemeen, H a n d . 2 : 44, 4 : 32. Zoolang het confessioneel bewustzijn niet ontwaakte, voelde men in het algemeene, Christelijke, Protestantsche geloof zich ten innigste verbonden. Leden van verschillende kerken werkten liefelijk saam. De gloed der eerste liefde drong en hield de reeds aanwezige verscheidenheden terug. En toen deze later hoe langer hoe duidelijker aan het licht traden, bleef Groen van Prinsterer er toch steeds naar streven, om alle Christelijke vrienden op politiek terrein als broederen te doen samengaan. Hij was naar zijn eigen woord niet alleen op weren, maar steeds ook op werven bedacht. De schoolstrijd schonk hem daartoe naar zijne overtuiging eene geschikte gelegenheid. In den strijd voor het Christelijk onderwijs waren alle vrienden het eens en trokken zij samen op. Daarom was het onderwijs ook het eenig artikel van zijn program van actie. Alle andere vraagstukken werden meestal zorgvuldig ter zijde gesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Samenwerking - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's