Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 46

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 46

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

47 meerendeel te conservatief waren om zich te kunnen vinden in het Calvinisme, dat zich als van ouds als democratisch aandiende; terwijl de liberalen over het algemeen, ook al noemden zij zich vooruitstrevend, nog al te zeer verstrikt waren in het weefsel van exclusivisme en onverdraagzaamheid om waardeering te kunnen gevoelen voor Dr. Kuypers leuze: recht voor allen, ook voor de belijders van den Drieëenigen Naam. Doch gaandeweg werd dit, hoewel langzaam, beter; en op 1 April 1897 scheen het wel, alsof de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk wilde toonen voor goed gebroken te hebben met het stelsel van smaad en hoon, van verdachtmaking en verguizing, op Bilderdijk en Da Costa en Groen schier heel hun leven toegepast. Vooral de Hoornsche Ct, een liberaal blad, gaf in haar nummer van 7 April 1897 duidelijk bewijs van de kentering, die in het oordeel over tegenstanders was gekomen. Eerst schetste dit blad de werkkracht van den leider der anti-revolutionaire partij als volgt: «Nemen wij in aanmerking dat de redactie van Heraut en Standaard, die van een gewoon mensch reeds al zijn krachten zou vergen, slechts een deel van zijn dagelijkschen arbeid uitmaakt; dat hg als hoogleeraar optreedt in twee faculteiten aan zijn Gereformeerde Universiteit; dat hg schrijver is van meer dan honderd kleinere en grootere boekdeelen en brochures, waaronder werken als zijn Encyclopedie der II. Godgeleerdheid, zijn verklaring van den Heidelberger Catechismus, zijn standaardwerk Ons Program, ware schatkameren van geleerdheid; dat hg een correspondentie voert, die ons zou doen duizelen, met ontelbare geestverwanten binnen- en buitenslands, met geleerden in en buiten Europa; dat hij de raadsman is zoowel op politiek als kerkelijk gebied van duizenden gereformeerden in den lande; dat hij daarenboven zijn plaats als invloedrijk Kamerlid en leider der anti-revolutionaire partij met ongeëvenaard talent blijft handhaven — dan is er reden tot de opmerking: czjjn werkkracht is in al die jaren gebleken een bijna bovenmenschelgke te zijn.» En verder schreef dit liberaal orgaan: «Twee, driemaal acht jaren zouden wij hem nog willen toe wenschen, want hij heeft nog veel te doen. Personen als

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's