Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 47

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 47

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

48 Dr. Kuyper behooren niet aan één partij, zij zijn sieraden van het geheele volk, welks geschiedenis zij maken, onder toejuiching of verguizing van voor- en tegenstanders.» Het woord, dat de Voorzitter van de feestelijke samenkomst in het Paleis voor Volksvlijt, Mr. Th. Heemskerk, sprak: «Wij houden staande, dat hem hulde toekomt van het gansehe (Nederlandsche) volk» dat hij alzoo is van nationale beteekenis — was dus, blijkens de beschouwingen in de vaderlandsche pers, niet te sterk. En met recht mocht de feestredenaar van dien avond, Prof. Dr. H. Bavinck, zeggen: «De smaad en de schande, die er meer dan een eeuw, ook voor ons eigen besef, rustten op den Gereformeerden, den Calvinistischen naam — Dr. Kuyper heeft ze er afgewenteld». Dit is evenwel niet zoo vlug gegaan Eerst na z waren strijd en dikwerf bange worsteling is het aan Dr. Kuyper gelukt den smaad en de minachting af te wenden, die aan de anti-revolutionairen en aan den naam van zijn persoon verbonden schenen. Hoe Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer door andersdenkenden werden beoordeeld, mag als bekend worden verondersteld. Ook Dr. Kuyper weet er van mede te spreken. Het zou wel een zeer dik boekwerk moeten zijn, wanneer daarin alle invectieven, alle insinuatiën, alle grove en plompe verdachtmakende uitdrukkingen aan zijn adres werden afgedrukt. Allengs is dit veranderd; en het best blijkt dit, niet slechts in de pers maar ook in de wijze waarop hg thans in de Tweede Kamer bejegend wordt. Bij zijn eerste optreden in het Parlement, in 1874, stond hij aan allerlei grofheden bloot, met name van de zijde der conservatieven; zoo hij in dien tyd geroepen ware geworden een Ministerie te vormen, heel het Nederlandsche volk — natuurlijk uitgezonderd de wezenlijke Groenianen — zou in verontwaardiging en woede zijn opgesprongen. Nu, 27 jaren later, vond men het gansch natuurlijk ; en niemand — except de heeren Bronsveld en Boissevain — heeft zich er aan gestooten. Waaraan die kentering is toe te schrijven, kan nu gemakkelijk gezegd worden: aan de rustelooze en volhardende wijze, waarop

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's