Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 28

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 28

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

29 in prijs en lof voor Luthers heldenmoedig initiatief. Men leze maar wat hij van dien hervormer zegt: «In zijn hart veel meer dan in het hart van Calvijn is de bange strijd doorworsteld, die tot de wereldhistorische breuke leidde. Luther is zonder Calvijn te verklaren, Calvijn zonder Luther niet. Voor een niet gering deel is Calvijn ingegaan tot den oogst van wat de held van Wittenberg in en buiten Duitschland gezaaid had.» Alleen maar, als men vraagt wie het reformatorisch beginsel het scherpst gevat, het volledigst uitgewerkt en het breedst toegepast heeft, dan wijst de historie u op den denker van Genève en niet op den gemoedsheld van Wittenberg. Gevolg daarvan is, dat er tusschen bet Lutheranisme en het Calvinisme een groot verschil bestaat. In alle Luthersche landen is de Reformatie meer van de Vorsten dan van bet volk uitgegaan, is daardoor onder de macht van de Overheid gekomen, die als «summus episcopus» ambtelijk in de Kerk optrad, en heeft dientengevolge noch het sociale noch het staatkundige leven, overeenkomstig haar levensbeginsel, omgezet. Het Lutheranisme is kerkelijk en theologisch gebleven; alleen het Calvinisme heeft in en buiten de Kerk zijn stempel op alle uiting van het menschelijk leven gedrukt. Dit is trouwens niet voor het eerst door Dr. Kuyper geconstateerd. Groote historieschrijvers als Groen van Prinsterer, Fruin, Bakhuizen van den Brink, Campbell, Doumergue zijn na ernstige studie tot dezelfde conclusie gekomen. Waarom hierop met zooveel nadruk gewezen wordt? Omdat de beteekenis van Dr. Kuyper als theoloog en staatsman en «volksopvoeder» bij geen mogelijkheid kan worden aangegeven, wanneer niet vast staat wat in hoofdtrekken onder het Calvinisme is te verstaan. Wat door hem is gedaan voor de Kerk: zijn strijd voor de handhaving der Gereformeerde belijdenis en voor het Gereformeerde kerkrecht; voor de wetenschap: de stichting van een Vrije Universiteit; voor Staat en maatschappij: zijn opkomen voor een christelijke democratie ; — het geschiedde alles op grond van den eisch der beginselen door den grooten hervormer Calvijn uit de H. Schrift afgeleid en door hem (Dr. K.), zuiverder dan door

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's