Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 51

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 51

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

52 en aan de gansche houding der luisterende schare was wel te zien, dat het woord der vermaning hier niet, als een galmend gerucht, ledig de zielen voorbij ging, «De oorzaak van dit ongemeen succes? Vooreerst was die wel te zoeken in de richting, van welke Dr. Kuyper een der voornaamste woordvoerders is en die, gelijk bekend is, in de Arnsterdamsche Gemeente boven drijft niet alleen, maar haar geestelijken aanhang vindt bij de arbeidersbevolking. In de tweede plaats in het merkwaardig redenaarstalent van den spreker, dat indruk maken moest op alle toehoorders, ook op hen wier godsdienstige denkwijze van de zijne verschilde. Maar hoofdzakelijk in de omstandigheid, dat Dr. Kuyper zoo juist den toon wist te treffen, die weerklank vindt in de harten dier min bevoorrechten, dier arbeiders, met wier zorgen hij sympathiseerde, wier gemoedsleven hem belang inboezemde, wier welzijn hem ter harte ging; dat hij er zoo meesterlijk in slaagde, het woord van troost en bemoediging te vinden, dat hen wapenen moest in den strijd, den vaak moeielijken strijd tegen de ontbering en kommer. » Dit was even juist als schoon gezegd. Als predikant, als journalist, als staatsman — steeds toonde hij een warm hart te hebben voor de belangen van wat men noemt den kleinen man, die in hem nu meer dan 30 jaren een welsprekend en bezielend pleiter bezit. ]\iet evenwel om den werkman in de hoogte te steken en een scherpen klassen strijd in het leven te roepen, trad hij op als democraat; neen, zijn streven was het in al de jaren van zijn arbeid om de scherpe kanten van uien klassen-strijd weg te nemen In die richting lag de beteekenis van zijn socialen arbeid. Hij wenschte dat de aanzienleken, met name die van Christelijken huize, breken zouden met hun «standen-trots» om zich te geven voor de belangen van heel het volk; en aan den anderen kant poogde hij den kleinen man duidelijk te maken, dat bij alle erkenning van het gerechtvaardigde van hun wensch naar lotsverbetering in de eerste en voornaamste plaats de geestelijke belangen moesten worden voorgestaan. Zóó zou er in waarheid toenadering zjjn

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 51

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's