Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 54

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 54

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

55 strijd met Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lobman. Alle anti-revolutionairen hoopten, toen deze scherpzinnige staatsman en kloeke strijder voor de rechten van de school met den Bijbel in 1879 door Goes naar de Tweede Kamer werd afgevaardigd, dat Kuyper en Lohman, dat Lohmau en Kuyper de «tweelingbroeders» zouden worden, die het heerlijke werk van Groen zouden voortzetten in eenheid des geloofs, in eenheid van doel en streven. Die hoop werd versterkt, toen Mr. Lohman in 1884 een benoeming tot hooglëeraar aan de Vrije Universiteit aannam; terwijl het werkzame aandeel, dat hij nam aan de doleantie van 1886 en 1887 — men herinnere zich de legende van «de paneelzagerij» — wel den indruk moest vestigen, dat Mr. Lohman en Dr. Kuyper in kerkelijke en politieke zaken het volkomen eens waren. Trouwens, de heer Lohman zelf werkte er toe mee om aan het Nederlandsche volk de overtuiging te geven, dat zij beiden samenwerkten tot één zelfde doel: de een voor de practische politiek in het Parlement, de ander in de pers voor de bewerking van den volksgeest. Immers op de vergadering van de Unie «Een school met den Bijbel», 18 October 1888 te Utrecht gehouden, sprak de heer Lohman onder toejuiching der aanwezigen: «In 1878 was ook ik onder de deputaten, «die het smeekschrift tegen de school wet-Kappeijne aan den «Koning (op het Loo) zouden aanbieden, en ontmoette toen «Dr. A. Kuyper, dien ik nog niet van nabij kende, wijl ik «nog weinig met hem in aanraking was geweest. Op een wan«deling in Apeldoorn, sprak ik met hem over de toekomst van «ons volk. Hij wees er op, dat wij, aan de regeering gekomen «zijnde, zware plichten zouden te vervullen hebben; en toen ik «mij eenigszins verrast over deze woorden betoonde, en hem «vroeg, of hg dan meende, dat wij ooit aan het roer zouden «komen, antwoordde hg: «Binnen 10 jaren zit gijlieden op de *plaats der liberale partij». Ik betwijfelde dit, en dacht dan «ook dadelijk aan hetgeen men toen reeds van Dr. Kuyper «zeide, dat hij n.1. een man van groote verbeeldingskracht was, «maar van weinig practisch inzicht. Intusschen, de uitslag van «de stemming op 6 Maart j.1. (1888) en het optreden van deze

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 54

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's