Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 40

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

41 uit eigen middelen betaald worden. En dit zegt nög al wat, daar het woord dat Dr. Kuyper bij zijn intree-rede tot de Amsterdamscbe gemeente richtte, helaas nög op heel de partij van toepassing is: niet vele edelen, niet vele rijken. De voorbeelden zijn dan ook niet zeldzaam, dat de leden der kiesvereenigingen zich op hun levensbenoodigdheden moeten bezuinigen, teneinde de kosten van een stembusstrijd uit eigen middelen te kunnen betalen. Onder de tactvolle, voorzichtige, doch desniettemin bezielende leiding van Dr. Kuyper is dat alles allengs zoo geschied. De geestdrift, die hij door de Standaard of op partij-vergaderingen den leiders in de steden en dorpen wist in te storten, werd door de laatsten op anderen overgebracht. En zoo is de huidige, niet zoo talrijke maar krachtige a. r. partij ontstaan, die tintelt van leven maar bovenal zich onderscheidt door eenheid in beginsel, in doel en streven. Verklaarbaar is de groote invloed, dien Dr. Kuyper, die zoo klaar en duidelijk wist te vertolken wat er in het binnenste van duizenden leefde doch niet tot openbaring was gekomen, in de a.-r. partij heeft. Intusschen zou men zich vergissen, zoo men waande dat hij zich alleen zou bepaald hebben tot het vertolken van wat nog niet tot helder bewustzijn was gekomen. Neen, hij heeft uit den schat van het Woord nieuwe dingen aangeboden, van de beginselen door Calvijn en door groote mannen uit de eeuwen voor en na de Reformatie verkondigd andere beginselen afgeleid; en zöö zijn door hem voor de Kerk en voor de Maatschappij tal van nieuwe gezichtspunten geopend. In twee hoogst belangrijke en omvangrijke werken, samen het beste vormende wat zijn verwonderlijk vruchtbare pen heeft voortgebracht, blijkt dit overduidelijk. We bedoelen zijn Encyclopedie der Heilige Godgeleerdheid, in 1894 verschenen in drie groote deelen bij de firma Wormser te Amsterdam; en zijn studie over de Gemeene Gratie, in dit jaar verschenen, eveneens in drie groote deelen, bij de firma Donner te Leiden. Het eerste heeft een meer wetenschappelijk karakter, ziet er althans wetenschappelijk uit, ofschoon het ook voor niet-wetenschappelyken door zijn duidelijken, helderen betoogtrant leesbaar èn te be-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's