Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 21

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

22 timmerde, niet in een verborgen boekje, maar aan den publieken weg, waar ieder bem zien kon; bij woonde, niet in bomvrije kazematten, zooals hem eens door Mr. W . H. de Beaufort geheel ten onrechte werd verweten, maar in een glazen huis. Dat dit, gelijk wel eens beweerd werd, lag aan zijn journalistieken aanleg, kan met reden worden betwist. Neen, bet was opzet; het was een gevolg van heel zijn stelsel; het hoorde bij zijn Calvinistische, d. w. z. democratische opvattingen. Doel en middelen moesten publiek besproken worden. Niet iu een onder-onsje, zooals vroeger onder alle richtingen regel was; maar zöö, dat ieder er getuige van kon zijn en dus ieder in staat was om met kennis van zaken te oordeel en De organen der pers, die onlangs captie maakten op zijn bereidwilligheid om aan buitenlandsche en Nederlandsche dagbladcorrespondenten een en ander betreffende publieke belangen mede te deelen, handelden dan ook zeer inconsekwent. Immers moest juist de pers het toejuichen, dat een Minister toont «publiciteit» te willen bevorderen en te breken met de politiek der onder-onsjes. In dat publiek behandelen van de publieke zaak lag een stuk opvoeding. Niet slechts voor den betrekkelijk kleinen kring van geestverwanten, maar voor alle richtingen, voor heel het Nederlandsche volk. Ontkend wordt dan ook niet, dat niemand voor bem zoo zeer de publiciteit heeft bevorderd en dat als logisch gevolg daarvan niemand in zoo hooge mate de belangstelling voor de publieke zaak onder alle rangen en standen heeft opgewekt. Het afdoen van zaken betreffende Kerk, School en Staat, in onder-onsjes, in clubjes, was hem steeds een gruwel. Daartegen heeft hij van den aanvang af getoornd. Neen, als er iets was te doen van belang voor heel het volk, dan moest dat volk ook op de hoogte gebracht, dan moest het in de gelegenheid gesteld worden zijn meening te kennen te geven, dan moest die zaak op de publieke markt des levens gebracht en daar behandeld worden. Ook, opdat het volk straks niet de speelbal zou zijn van anderen, die op hun onwetendbeid mochten speculeeren. Hieraan is dan ook toe te schrijven, dat van den aanvang

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling van het Nederlandsche volk - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juli 1902

Brochures (TUA) | 59 Pagina's