Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staatkundige rondblik - pagina 22

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Staatkundige rondblik - pagina 22

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Katholieke Staatspartij een zeer belangrijke positie inneemt. Dat die partij van huis uit, niet zonder verband met Brabantsche en Limburgsche schooltoestanden, niet die beteekenisvolle plaats gunde aan het lager onderwijs-vraagstuk, als dat innam op het programma der protestantsch-christelijke partijen, is een publiek geheim. Zij stelde haar desiderata inzake lageronderwijs dan ook heel wat lager, dan de anti-revolutionaire partijen dat deden en de Roomsclie Staatkundige beginselen eigenlijk eischten. Punt 3 van de „Aanvulling van het program der katholieke leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" luidt dan ook kortweg aldus: „Pensioenverzekering van onderwijzers bij het bijzonder lager onderwijs en van weduwen en weezen van de onderwijzers bij het openbaar en het bijzonder lager onderwijs behoort geregeld te worden." Zooals men ziet, gaat dit artikel veel minder ver en is minder ingrijpend van aard, dan het correspondeerende nummer van het anti-revolutionaire programma van urgentie van 1901. Men voelt van Roomsclie zijde niet dàt voor de schoolquastie, wat wij er voDr voelen. Maar uit datzelfde punt van het roomsclie aanvullings-program vloeit dan ook meteen voort, dat de overtuiging in Roomsclie toongevende kringen inzake de gelijkstelling in rechten tusschen openbaar en bijzonder onderwijs is wassende en bezig is vasteren vorm te verkrijgen. Het is dus zoo ongewensclit mogelijk de onzerzijds verlangde regeling met drang ontijdig op den voorgrond te schuiven. Het is hier een quaestie van overtuiging en niet van doordrijving. Dat dit kabinet, dat natuurlijk even warm als onze onderwijzers zolf de solutie van het onderwijs-probleem verlangt tot stand te zien gebracht, waar het een zoo gewichtig belang gold, dat verlangen wist te bedwingen, en om alle gevaar voor mislukking af te snijden, niet overhaast wilde te werk gaan, moet dan ook tot dankbaarheid stemmen. Alle overijling zou hier onvermijdelijk op een débâcle uitloopen. — Reeds deed dit kabinet alvast voor het kader onzer onderwijzers, die voor onze anti-revolutionaire partij zoo rijke verdienste hebben,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1902

Brochures (TUA) | 45 Pagina's

Staatkundige rondblik - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1902

Brochures (TUA) | 45 Pagina's