Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staatkundige rondblik - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Staatkundige rondblik - pagina 18

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

aanvaarding van de staatkundige beginselen der tegenstanders. Een hernieuwing van deze of dergelijke combinatie was dus thans uitgesloten. W a t in '94 een in 't belang der zaak verplichte proefneming was, zou in 1901 na het kennen der resultaten schuldige en roekelooze plichtverzaking zijn geweest. Er was derhalve geen keus. Patrimoniums' voorzitter, de heer Van Vliet, zette het standpunt onzer anti-revolutionaire werklieden, ten gevolge der opgedane ondervinding thans welbewust ingenomen, bij de algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting ten vorigen jare treffend en keurig uiteen. De persoon van onzen Premier waarborgt onzen werklieden dat voor hun belangen getrouw zal worden gewaakt en de jongste troonrede geeft dan ook in dezen gansch geen dubbelzinnig geluid. Intusschen — daarover straks. Slechts vergete men niet — en dat was het waarop ik wilde wijzen, dat men geen overdreven verwachtingen koestere en geen overdreven eischen stelle. Het huidige ministerie is een naar zuiveren regel tot stand gekomen coalitie-kabinet, niets minder maar ook niets meer. In de meerderheid waarop dat ministerie steunt, neemt de anti-revolutionaire partij een beteekenende plaats in en derhalve mag billijkerwijs worden verwacht dat, wanneer de legislatieve periode van vier jaren zal zijn verstreken, aan een deel harer staatkundige en sociale wenschen zal zijn te gemoet gekomen. Wat moeite dan ook de socialisten doen om de tegenwoordige meerderheid te brandmerken als eene, die het er om te doen is, de arbeiders-beweging te smoren en achteruit te zetten en de belangen van het kapitaal te doen zegevieren, dat bedrijf zal hun weinig winst geven. Onze werklieden voelen te goed den geest, dien uit het socialisme spreekt en die tegen hun heiligste gevoelens indruischt, om niet te begrijpen, uit welken hoek de wind van leering waait, waarmee ze van die zijde worden overstroomd. Willen onze sociale misstanden, die reeds vroeger de arbeiders-beweging, en nu meer recent de middenstand-beweging hebben in 't leven geroepen, met vrucht worden bestreden, dan moeten aan de hervormingen, die daartoe zullen leiden, voor en boven alles

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1902

Brochures (TUA) | 45 Pagina's

Staatkundige rondblik - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1902

Brochures (TUA) | 45 Pagina's