Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staatkundige rondblik - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Staatkundige rondblik - pagina 21

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

de Grondwet zulks toelaat, finale oplossing van het onderwijsvraagstuk in den geest van het gewijzigde Unie-rapport. In de tweede plaats achtte men urgent verplichte verzekering ten bate van kranken, invalieden en ouden van dagen en zulks met steun van het Rijk. E n eindelijk hoopte men daarvoor de middelen te vinden ondermeer door een oordeelkundige opbrengst onzer tarieven, die tevens aan de nationale welvaart ten goede komt en de nnationalen arbeid kan verheffen. Over elk dier drie een kort woord. Vooreerst finale oplossing der kwestie van het lager onderwijs in den geest van het gewijzigd Unie-rapport. Zooals men weet stelde dat rapport vijf eischen voor finale schoolwetwijziging. In de eerste plaats het heffen van een proportioneel schoolgeld, naar bij de wet vast te stellen regelen, door de schoolcommissies van hen, die niet tot de onvermogenden behooren te worden gerekend. In de tweede plaats, dat niet langer de gemeenten worden belast met de kosten voor het lager onderwijs. In de derde plaats dat liet Rijk het boven het schoolgeld vereischte bedrag bijpasse naar de maatstaf van het vereischte voor een eenvoudige school. Ten vierde dat de aan die uitkeering verbonden voorwaarden zijn van formeelen aard en de grondslagen van het onderwijs vrij laten. En ten vijfde, dat, voor zoover de particulieren niet genoegzaam initiatief hebben, de gemeentebesturen hunne taak overnemen, zulks alleen met dien verstande, dat zij zoo spoedig mogelijk aan plaatselijke schoolcommissies hunne taak weer overdragen. Ziedaar wat in zake lager onderwijs het verlangen was bij de stembus van 1901. , Zien we de jongste Troonrede in, dan blijkt dat de regeering deze regeling voor het ingetreden zittingsjaar niet heeft aangekondigd. Dit nu is, voor zoover mijn blik reikt, zeer verstandig. Verstandig om een drievoudige overweging. De eerste reden, waarom mij het weglaten van de volledige oplossing der Lagere Onderwijs-quaestie uit de troonrede zoo volkomen gerechtvaardigd voorkomt, is het feit, dat in de verbonden meerderheid, waarop dit kabinet steunt, de Eoomsch-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1902

Brochures (TUA) | 45 Pagina's

Staatkundige rondblik - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1902

Brochures (TUA) | 45 Pagina's