Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 35

rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op woensdag 17 December 1902

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

39

der religie gelooft, moet van het bestaan Gods, van Zijne openbaring en kenbaarheid uitgaan. De godsdiensten zeiven verzetten zich ten stelligste tegen de neutraliteit, waarmede naar veler beweren hun onderzoek behoort te worden ingesteld. Indien de studie der godsdiensten iets aan het licht heeft gebracht, dan is het wel dit, dat de zoogenaamde godsdienstvormen door de belijders zeiven nooit als onverschillig zijn beschouwd. Het indifferentisme der wetenschappelijke beoefenaars is met het voorwerp zelf van hun onderzoek in lijnrechten strijd. Eene kleine aristocratische minderheid moge allen godsdienst overbodig en zelfs schadelijk achten, en met Bertholet aan de wetenschap genoeg hebben; tot dusver heeft er nooit eene menschelijke maatschappij zonder religie bestaan. En zoo ook moge de hedendaagsche wetenschap de verschillende godsdiensten als toevallige, wisselende vormen van ééne religieuze gezindheid beschouwen; de werkelijkheid leert ganschanders en het leven zelf spot met al zulke abstracte theorie. Geen overtuiging is, gelijk Overbeck reeds opmerkte, aan eiken bijzonderen godsdienst meer wezenlijk eigen, dan dat hij de alleen-ware is. Alle godsdiensten, zoolang ze nog leven in de overtuiging der vromen, verklaren elkander voor valsch en bestrijden elkander ten bloede toe. De godsdienstoorlogen zijn de schrikkelijkste onder alle krijgen der menschheid. Wat wetenschap en kunst niet vermag, dat bestaat de religie; zij kweekt martelaars, clie zonder aarzeling en met een psalm op de lippen den vreeselijksten dood te-gemoet gaan. En zij kan dat alleen, omdat zij aan bepaalde voorstellingen en handelingen des menschen eeuwig welzijn, de zaligheid zijner ziel verbindt. Het gaat in den godsdienst altijd om het hoogste, dat er voor den mensch bestaat. Wat zou het hem baten, de

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 december 1902

Brochures (TUA) | 65 Pagina's

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 december 1902

Brochures (TUA) | 65 Pagina's