Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze Gereformeerde jongelingschap op den dorpel der twintigste eeuw - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze Gereformeerde jongelingschap op den dorpel der twintigste eeuw - pagina 13

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

15 volkmaaktheid bereiken kan. De verstandsrichting heeft geen troost gebracht, geen vrede, geen rust voor het hart. De zelfvolmaking is gebleken zelfbedrog te zijn. Scholen zijn verrezen, maar de macht der zonde is niet gestuit, en in steê van ledig te staan, zijn de gevangenissen overvol. Van de kansels hebben de rationalistische predikers verkondigd wat ze nog hadden overgehouden van de Christelijke religie na de operatie der kritiek op de Schrift; maar de kerken der modernen staan leeg, want de massa voelt niets voor een godsdienst, waaruit het hart is weggesneden. Alleen het Materialisme is heden ten dage nog machtig, en allerwege zien we zijn invloed. Het heeft ons de immers ook thans nog hoog-wetenschappelijke leer gebracht van onze afstamming van den aap ? Heeft déze levensbeschouwing niet de verantwoordelijkheid van den mensch weggecijferd, den misdadiger een kranke, en de straf eene onmenschelijke uitvinding gemeend ? Is zij niet oorzaak, dat de aardbodem zwoegt onder eene opeenstapeling van alle mogelijke realististische literatuur ? Heeft zij niet het volk rijp gemaakt voor de sociaal-democratie ? In de verfijnde weelde der hoogere standen; in de broodvraag, die voor de lagere klassen onzer maatschappij het één en het al is; in de sportbeweging, die dweept met de ontplooiing der spierkracht van armen en beenen ; in dat alles viert dat Materialisme zijn schoonste triomfen ! O, het is niet te zeggen, wat ellende de prediking van de egoïstische, materialistische revolutie-leer over de 19de eeuw heeft gebracht. Laat slechts getuigen de ontkerstening der natiën, de ontwrichting van het huisgezin, het zelfverlagend en volkendoodend Malthusianisme, dat schier in alle kringen is doorgedrongen ! Von Biilow sprak uit in den Duitschen Rijksdag, kort na Krugers komst te Keulen : ffWij moeten niet vragen : aan welke zijde is het recht, maar: wat is ons belang." Zóó worden alle geestelijke en zedelijke goederen prijs gegeven ter wille van de materie! Zóó alleen is het verklaarbaar, dat een eeuw, die in bloed en tranen geboren is, geëindigd is in bloed en vuur. Het is gezegd in bitter sarcasme, en het is waar: „de Haagsche Vredes-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Onze Gereformeerde jongelingschap op den dorpel der twintigste eeuw - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 29 Pagina's